Stovky miest zavedú technológiu metaverse do roku 2030

metaverse city

Takmer 700 miest zavedie do roku 2030 nejakú formu metaverznej infraštruktúry, uviedla globálna technologická spravodajská spoločnosti ABI Research.

V mnohých prípadoch bude táto technológia použitá ako rozšírenie existujúcich platforiem a riešení mestských digitálnych dvojčiat.

Výskumná spoločnosť uviedla, že prínosy pre mestské samosprávy zahŕňajú získanie politického kapitálu prostredníctvom zvýšeného zapojenia a participácie občanov a významné úspory nákladov súvisiace s múdrejším a efektívnejším návrhom, prevádzkou a údržbou mestskej infraštruktúry.

„Hoci je metaversia nepopierateľne prehnaná a ponorená do vágnosti, mestský kontext ponúka zaujímavú hodnotu, generuje prípady použitia a aplikácie, od bezproblémovej interakcie občanov so službami eGovernmentu, virtuálnej turistiky, inteligentného návrhu infraštruktúry, plánovania a rozvoja a umožňovania a zlepšovania mestskej povedal Dominique Bonte, viceprezident pre vertikály a koncové trhy v spoločnosti ABI Research.

„To je obzvlášť dôležité v zložitých mestských prostrediach, ktoré sú náročné na navrhovanie, údržbu, skúmanie a zapojenie.”

Okrem toho bude mestský metaverse hrať zásadnú úlohu pri vytváraní emisne nulových a cirkulárnych miest. Prípadové štúdie a príklady raného mestského metaverse zahŕňajú:

Metaverse Seoul: vládne služby (daňová pomoc); 3D prostredie; užívateľsky orientované avatary; virtuálne komunikačné nástroje pre viac kancelárií; mestské hry; programy virtuálnej prehliadky

Tampere Metaverse Vision 2040: rozvoj miest a plánovanie; riadenie pracovných síl; blaho občanov, rovnosť, vzdelanie a zdravotná starostlivosť; opatrenia v oblasti klímy a udržateľnosť; mestská správa; virtuálny prieskum mesta

Projekt Rome Advanced District (Road): rozvoj nových energetických dodávateľských reťazcov; modelovanie energetických štvrtí (Eni, Acea, Autostrade per l’Italia, Bridgestone, Cisco, Gruppo FS, NextChem)

Maxar Technologies (Synth3D): Digitálne dvojča umožňujúce bezproblémovú simuláciu, vizualizáciu a AR/VR zážitky z hyperrealistických 3D prostredí založených na satelitných snímkach pre múdre mestá.

Mestské technológie metaverse sa sústredia na vytváranie pohlcujúcich 3D zážitkov kombinujúce digitálne dvojčatá, AR/VR/XR, avatary, AI, cloud, výpočtové a mobilné zariadenia.

ABI predpovedá, že mestskému metaverznému ekosystému budú silne dominovať poskytovatelia mestských digitálnych/virtuálnych dvojčiat, ako sú Dassault Systèmes, Siradel, Greehill a Autodesk v kombinácii s mainstreamovými dodávateľmi hardvéru a softvéru metaverse XR, vrátane Nvidia, Google, Microsoft a Apple.

Zdroj: smartcitiesworld.net

Súvisiace príspevky

One Thought to “Stovky miest zavedú technológiu metaverse do roku 2030”

Leave a Comment