KONTAKTY

AMBASADOR platformy IOT NETWORK NEWS:

Robert Králíček
Zástupca starostu Prahy 12

 

Redakčná rada:

Petr Smolník

Editor in chief AVERIA LTD.


Petr Ulvr

EMEA Cloud Service Provider Solutions Manager


Radovan Polanský

CEO at Technologické centrum Písek s.r.o.

 

doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

Vedoucí katedry telekominkační techniky, VŠB-TU Ostrava

 

 

Tlačový hovorca:

Petr Smolník

Editor in chief  AVERIA LTD.

Smolnik (@) averia.cz