SkedGo oznamuje masívne pokrytie MaaS naprieč Francúzskom

SkedGo

SkedGo rozširuje svoju ponuku mobility-as-a-service (MaaS) tak, aby pokryla celé Francúzsko a zahŕňala všetky vnútorné regióny.

Predstavuje významný krok vo svojom cieli zlepšiť pokrytie MaaS v celej Európe a poskytovať miestnu a medziregionálnu servisnú podporu naprieč územiami.

Funkčnosť mobility ako služby

Aplikácie a produkty TripGo od SkedGo umožňujú používateľom porovnávať a dokonca kombinovať akýkoľvek spôsob dopravy, ako je vlak, autobus, taxi, metro, metro, taxík, električka, vaše vlastné alebo zdieľané auto a bicykel, motocykel alebo spolujazda.

Uvádza, že táto funkcia je teraz rozšírená do všetkých kútov Francúzska, od miest po vidiecke oblasti. Tento vývoj vychádza v ústrety rastúcemu dopytu klientov a otvára dvere budúcemu medziregionálnemu prepojeniu so susednými krajinami Belgickom, Švajčiarskom a Nemeckom.

„Dokončenie nášho pokrytia vo Francúzsku je dôkazom nášho záväzku sprístupniť a zefektívniť MaaS v celej Európe,“ povedal generálny riaditeľ SkedGo John Nuutinen. „Táto expanzia nielen rozširuje našu stopu, ale tiež je príkladom nášho odhodlania prelomiť bariéry v doprave a ponúknuť našim používateľom bezprecedentné riešenie mobility.“

Doplnenie pokrytia pre celé Francúzsko bolo osobitnou výzvou, pretože neexistuje jediný zdroj dát zahŕňajúci všetky národné dáta ako v iných európskych krajinách, ako je Holandsko alebo Nemecko. Namiesto toho sú dáta poskytované samostatnými dátovými kanálmi od viac ako 130 rôznych poskytovateľov.

SkedGo uviedol, že jej úsilie nielen zlepšuje granularitu podpory miestnych služieb, ale tiež „posilňuje medziregionálne cestovanie“ medzi týmito novo zmapovanými oblasťami a existujúcimi zmapovanými oblasťami v susedných krajinách. Úspech projektu bol ďalej podporený zavedením inovatívnej schémy Region Plug-in, interného vývoja navrhnutého pre zefektívnenie vytvárania regiónov, ktorý tiež umožní tretím stranám priamo vytvárať a zlepšovať regióny.

Domnieva sa, že zriadenie týchto francúzskych území je pre európsku integráciu MaaS zásadnou zmenou a dokončuje sieť, ktorá teraz zahŕňa Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Belgicko, Nemecko a Švajčiarsko a celý škandinávsky región.

Táto integrácia výrazne znižuje technické a finančné prekážky spojené s prijatím sofistikovaných smerovacích riešení SkedGo. Okrem toho povolená medziregionálna schopnosť smerovania pokrýva väčšinu Európy vrátane Škandinávie, uľahčuje rozvoj vidieckych inštalácií MaaS a podporuje väčšie začlenenie mobility.

Zdroj: smartcitiesworld.net
Obrázok: SkedGo

Súvisiace príspevky

Leave a Comment