Mestská rada v Dubline spustila stratégiu bezpilotných lietadiel

Dublin City Council launches drone strategy

Dublinská mestská rada spustila svoju prvú stratégiu v oblasti dronov a mestského letectva s cieľom zmeniť spôsob, akým írske mesto využíva technológiu dronov na zlepšenie verejných služieb a zároveň pochopenie ich budúceho potenciálu.

Vývoj stratégie pre leteckú mobilitu dronov a miest na roky 2024 – 2029 bol vedený prostredníctvom programu Smart City, ktorý podporuje radu pri overovaní toho, ako sa uplatňujú nové a vznikajúce technológie.

Prípady použitia dronov

Podporou dynamického ekosystému technológií bezpilotných lietadiel má Dublin potenciál prilákať nové podniky a stimulovať hospodársky rast, čím sa stáva lídrom v tomto rozvíjajúcom sa odvetví.

Mesto uvádza, že v celom rade mestských služieb sa čoraz viac používajú drony, ktoré pomáhajú zvyšovať efektivitu služieb, znižovať náklady a zefektívňovať prevádzku. Oblasti, v ktorých sa drony používajú v rámci rady, zahŕňajú mapovanie, inšpekcie nebezpečných budov alebo reakciu na núdzové situácie.

Používajú sa aj na prístup do ťažko dostupných oblastí na účely prieskumov a monitorovania životného prostredia, čím poskytujú lepší dohľad a správu mestských priestorov.

“Táto stratégia predstavuje významný míľnik pre mestskú radu v Dubline. Prijatím technológie dronov nielen zlepšujeme poskytovanie našich služieb, ale tiež dláždime cestu pre inteligentnejšie a udržateľnejšie mesto,” povedala Eileen Quinlivan, zástupkyňa výkonného riaditeľa a predsedníčka riadiacej skupiny DCC Drones na vysokej úrovni mestskej rady v Dubline.

“Drony spôsobia revolúciu v tom, ako pristupujeme k rôznym úlohám, od reakcie na núdzové situácie a inšpekcií infraštruktúry až po monitorovanie životného prostredia a územné plánovanie. Prínosy pre našich zamestnancov a občanov sú obrovské a sme odhodlaní zabezpečiť, aby Dublin zostal na čele tejto mestskej inovácie.”

V rade sa zriaďuje nová špecializovaná jednotka bezpilotných lietadiel na centralizáciu prevádzky dronov a podporu vnútorných oddelení s cieľom urýchliť prijatie tejto technológie. Toto oddelenie bude stavať na existujúcich schopnostiach a zdrojoch a maximalizovať efektívnosť v celej rade. Jednotka bude tiež zohrávať úlohu pri podpore inovácií v odvetví dronov tým, že pomôže rozvíjať nové služby, ktoré budú prínosom pre občanov a komunity pri raste komerčného sektora.

“Írsky letecký úrad veľmi podporuje orgány verejného sektora, ktoré vyvíjajú stratégie pre drony,” povedal Jim Gavin, prevádzkový riaditeľ Írskeho úradu pre letectvo. “Sme radi, že môžeme podporiť túto iniciatívu mestskej rady v Dubline na rozvoj stratégie bezpilotných lietadiel, v rámci ktorej budú stimulovať inovácie a vývoj v sektore dronov.

“Využitím potenciálu dronov mestská rada v Dubline podniká proaktívne kroky na zvýšenie verejnej bezpečnosti, zlepšenie efektívnosti a podporu hospodárskeho rastu. Veríme, že táto iniciatíva pripraví pôdu pre pokrok v mestskej leteckej mobilite, z ktorého bude mať prospech verejnosť aj širší letecký priemysel.”

Táto stratégia bola vypracovaná na základe rozsiahlych konzultácií s internými a externými zainteresovanými stranami, čím sa zabezpečilo, že je v súlade s potrebami dublinského systému a využíva najnovší pokrok v technológii bezpilotných lietadiel. Stratégia tiež podporuje súlad s vyvíjajúcimi sa predpismi Európskej únie a zdôrazňuje dôveru, bezpečnosť a súkromie verejnosti.

Zdroj: smartcitiesworld.net

Súvisiace príspevky

Leave a Comment