Phoenix používa simulačnú hru na vzdelávanie obyvateľov o používaní vody

The Drought Simulation Game (Drought Sim) Phoenix

Ochranný tím oddelenia Phoenix Water Services vytvoril simulačnú hru, ktorá otestuje schopnosť obyvateľov spravovať vodné portfólio mesta.

Hra na simuláciu sucha (Drought Sim) je navrhnutá ako vzdelávací nástroj, ktorý obyvateľom pomôže lepšie porozumieť tomu, prečo je dôležité chrániť zásobovanie vodou a čo je v stávke zakaždým, keď je urobené rozhodnutie o hospodárení s vodou, bez ohľadu na to, aké malé je.

Úloha tvorca vodnej politiky

V simulačnej hre je hráčom pridelená úloha tvorcu vodnej politiky pre veľké mesto – postihnuté ťažkým suchom -, ktoré slúži rodinám, firmám a farmám. Vedenie mesta má obmedzený čas a potrebuje vyriešiť nedostatok vody do troch rokov.

Prostredníctvom interaktívneho dashboardu majú hráči deväť kôl, aby si vybrali tie najlepšie politiky a programy, ktoré nielen prospejú obyvateľom, ale aj znížia spotrebu vody a náklady na vodu, než bude príliš neskoro a mestu dôjde voda.

Mesto uviedlo, že aj keď bol zúfalý scenár vytvorený na vzdelávacie účely, mestá v USA čelia rôznym zložitostiam v krátkodobom a dlhodobom riadení vodných zdrojov. V meste Phoenix je strategické plánovanie súvisiace s ochranou vody cieľom už viac ako 100 rokov.

Výsledkom je, že Phoenix má robustné a rozmanité vodné portfólio a vždy hľadá spôsoby, ako rozšíriť zásoby a zároveň povzbudiť obyvateľov, aby prijali kultúru ochrany.

„Voda je komplikovaná, ale každá komunita sa spolieha na to, že tento životne dôležitý zdroj prosperuje,“ povedal Elijah Tangenberg, špecialista na vodné zdroje a spolutvorca Drought Sim. “Chceli sme vyvinúť túto hru, aby pomohla priemernému obyvateľovi pochopiť, prečo sú prijímané rozhodnutia o hospodárení s vodou a ako tieto rozhodnutia ovplyvňujú každodenný život.”

Tím bol inšpirovaný k návrhu praktického nástroja prostredníctvom aktívneho počúvania a dosahu komunity.

Drought Sim je v súčasnej dobe vo fáze beta testovania a mesto hľadá spätnú väzbu od verejnosti. Pokiaľ by si organizácia alebo škola chcela zahrať Drought Sim a poskytnúť spätnú väzbu, môže poslať e-mail na conservation@phoenix.gov.

„Cieľom tímu Phoenix Water na ochranu vody bolo zapojiť ľudí prostredníctvom hry, ktorá dáva študentom silu,“ povedala Virginia Svec, špecialistka na vodné zdroje a spolutvorca hry Drought Sim. „Hráči musia využívať schopnosti kritického myslenia, aby mohli prijímať politické rozhodnutia týkajúce sa sucha vo svojom meste, ale zároveň musia vyvážiť ekonomické a spoločenské faktory tak, aby vyhovovali potrebám každého občana.“

Zdroj: smartcitiesworld.net

Súvisiace príspevky

Leave a Comment