EHang získava ako prvý na svete certifikáciu eVTOL v Číne

EHang EH216-S Type Certification

Spoločnosť EHang Holdings, ktorá prevádzkuje technologickú platformu mestskej leteckej mobility (UAM), oznámila, že dostala typový certifikát (TC) čínskeho úradu pre civilné letectvo pre svoj systém bezpilotných vzdušných dopravných prostriedkov pre cestujúcich (UAV) EH216-S.

TC preukazuje, že návrh modelu plne vyhovuje bezpečnostným štandardom CAAC a požiadavkám na letovú spôsobilosť a že EH216-S je kvalifikovaný pre vykonávanie komerčných operácií UAV prepravujúcich cestujúcich.

Bezpilotný elektrický vertikálny vzlet

CAAC formálne prijal žiadosť EHang EH216-S TC v januári 2021 a EHang tvrdí, že získal prvé TC na svete pre bezpilotné elektrické lietadlá s vertikálnym vzletom a pristátím (eVTOL).

Pokiaľ ide o štandard certifikácie letovej spôsobilosti, CAAC uvádza, že zhromaždil popredných odborníkov z miestnych úradov, leteckých inštitúcií a výskumných organizácií a vo februári 2022 formálne zverejnil Osobitné podmienky pre systém UAV EH216-S.

CAAC počíta s tým, že sa predpisy o letovej spôsobilosti eVTOL stále vyvíjajú a je priekopnícke, že Čína formulovala prísny a vedecký regulačný rámec certifikácie letovej spôsobilosti pre systém UAV pre cestujúcich EH216-S.

Počas procesu overovania EH216-S prešiel rozsiahlymi laboratórnymi, pozemnými a letovými testami v profesionálnych leteckých laboratóriách a testovacích miestach na rôznych miestach v Číne. Tieto testy zahŕňali, ale neboli obmedzené na vlastnosti hlavného materiálu, štrukturálnu pevnosť, odolnosť proti ohňu, odolnosť proti nárazu, toxicitu plynov, podmienky prostredia zariadení a systémov, softvérovú simuláciu, dátové spojenia, pozemné riadiace stanice, celkovú funkčnosť systému, elektromagnetickú kompatibilitu, letový výkon a charakteristiky letovej stability.

„Prijmeme TC ako náš odrazový mostík a zahájime komerčnú prevádzku bezpilotných eVTOL EH216-S, pričom uprednostníme bezpečnosť. To nám umožní neustále postupovať smerom k nášmu strategickému cieľu byť prevádzkovateľom platformy UAM a zaviazať sa k nášmu poslaniu umožniť bezpečnú, autonómnu a ekologickú leteckú mobilitu dostupnú všetkým,“ povedal Huazhi Hu, zakladateľ, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ EHang.

Proces validácie skúmal komponenty, vybavenie a celé lietadlo na prefabrikované defekty, závady a interferencie počas laboratórnych experimentov aj letových skúšok. Bezpečnosť, letová spôsobilosť, výkon, funkčnosť, použiteľnosť a spoľahlivosť EH216-S boli dôkladne a dôsledne overené prostredníctvom viac ako 500 špecifických testovacích položiek, viac ako 40 000 testovacích letov pre úpravy, a formálnych testov overovania zhody zahŕňajúcich 65 hlavných kategórií a asi 450 jednotlivých testovacích položiek.

EHang opisuje, že jej poslaním je umožniť bezpečnú, autonómnu a ekologickú leteckú mobilitu dostupnú pre každého.

Zdroj: smartcitiesworld.net

Súvisiace príspevky

One Thought to “EHang získava ako prvý na svete certifikáciu eVTOL v Číne”

Leave a Comment