u-blox dodáva ultra kompaktnú jednotku GNSS s nízkou spotrebou na sledovanie tučniakov v Antarktíde

Penguin tracking in Antarctica

Americká spoločnosť Cellular Tracking Technologies (CTT), ktorá vyrába riešenie IoT na sledovanie divokej zveri, vyvinula so švajčiarskym výrobcom modulov IoT u-blox riešenie na sledovanie kolónie tučniakov na Rossovom ostrove v Antarktíde. Spoločnosť bola poverená americkou organizáciou na ochranu divokej zveri Point Blue, aby prišla s IoT trackerom, ktorý by vedcom umožnil sledovať a monitorovať potápanie a kŕmenie veľkej kolónie tučniakov Adélie na Rossovom ostrove v Antarktíde.

Tučniak Adélie je jedným z iba piatich druhov tučniakov v Antarktíde a pre vedcov slúži ako „uznaný indikačný druh“, ktorý preukazuje citlivosť na zmeny klímy a životného prostredia. „Monitorovanie ich populácie je preto kľúčové pre posúdenie zmien v morskom ekosystéme, ktoré môžu byť dôsledkom zmeny klímy a ľudských činností, ako je komerčný rybolov,“ uvádza vyhlásenie.

Ross Island je „jedno z najdrsnejších prostredí na Zemi“. Point Blue poverila CTT, aby vyvinula riešenie, ktoré by sa vyrovnalo s určitými technickými problémami. „Vedci, ktorí sa zameriavajú na sledovanie voľne žijúcich živočíchov na účely ochrany v tak odľahlých oblastiach, čelia sérii technických problémov, ako je malá veľkosť tučniakov, ich rýchlosť a dlhá doba strávená pod vodou a nedostatok dostupného pripojenia.”

Zadanie bolo pre „extrémne ľahkú a neinvazívnu“ satelitnú sledovaciu jednotku, ktorá spotrebováva minimálnu energiu počas určovania polohy GNSS a prenosov dát, aby sa zabránilo „viacnásobnej“ výmene batérií. Spoločnosť CTT sa obrátila na u-blox, aby pomohla s komponentmi pre „jedinečné a udržateľné“ riešenie pre monitorovanie IoT, ktoré je možné zabudovať do GPS trackeru CTT (nazývaného Penguin Iridium), ktorý sa pripája k zadnej časti tučniaka.

Švajčiarska firma dodala kompaktný modul GNSS („známy svojou ultranízkou spotrebou batérie“) na zachytenie nespracovaných dát o polohe každého tučniaka a odovzdanie výpočtu polohy zo zariadenia do svojej cloudovej služby. Takzvaná služba určovania polohy CloudLocate šetrí „desaťkrát viac energie“ v porovnaní so štandardnými určeniami polohy na zariadení, uviedol u-blox.

Sledovač CTT musí vysielať iba 50-bajtovú správu, aby zachytil dôležité informácie o polohe v časovom okne približne troch sekúnd – keď sa tučniak vynorí z vody, aby sa nadýchol. Vo vyhlásení sa uvádza, že CTT použije rovnaké riešenie pre ďalší výskum a ochranu prírody.

Zdroj: rcrwireless.com

Súvisiace príspevky

Leave a Comment