Cellnex získava prostriedky z EÚ na zdieľanú 5G sieť pre IoT, V2X na česko-poľskej hranici

EU 5G Corridors

V cezhraničných oblastiach medzi Českou republikou a Poľskom má byť nasadená zdieľaná infraštruktúra 5G pre múdru komunikáciu vozidiel a dopravných komunikácií a tiež pre vidiecku konektivitu. Projekt je financovaný Európskou úniou (EÚ) v rámci nástroja Connecting Europe Facility for Digital Projects (CEF Digital), ktorý beží od roku 2021 do roku 2027. Prostriedky v hodnote niečo málo cez 2 milióny EUR spravuje vežová spoločnosť Towerlink Poland, súčasť španielskej firmy Cellnex , a prevádzkovateľ veľkoobchodnej siete CETIN a.s., súčasť českej investičnej skupiny PPF.

Konkrétny projekt nazvaný BALTCOR5G má za cieľ nasadiť infraštruktúru cellular vehicle-to-everything (C-V2X) pre prepojenie úsekov baltsko-jadranského cestného koridoru medzi Poľskom a Českou republikou, aby bolo umožnené „bezproblémové pokrytie siete a odovzdanie“, tvrdia webové stránky Európskej únie. (EK). Je súčasťou tretej výzvy na financovanie projektov v rámci projektu CEF Digital, ktorá bola uzavretá 20. februára. Dvanásť projektov, ako prác, tak štúdií, sa začalo na začiatku roka 2023 a „prebiehajú“; druhé kolo šiestich ďalších projektov bolo uzavreté v marci 2023.

Towerlink Poland a CETIN sa snažia vyvinúť „nové obchodné modely“ s projektom infraštruktúry BALTCOR5G, ktorého dokončenie je plánované na tri roky (do roku 2026). Rozmiestni „niekoľko miest“ v Poľsku a Českej republike pozdĺž 125 kilometrov cesty A1 v cezhraničných regiónoch medzi mestami Częstochowa a Ostrava. Cieľom je podporovať senzory internetu vecí, vrátane kamier, na účely riadenia dopravy a ciest a vytvoriť neutrálne hostiteľské nastavenia pre „rôzne zúčastnené strany – ako sú mobilní operátori alebo správcovia ciest“.

Rovnako sa budú snažiť podporovať riešenia pre prepojenú a automatizovanú mobilitu (CAM) novej generácie pre automobilový trh, vrátane novej infraštruktúry multi-access edge compute (MEC). Vo vyhlásení sa uvádza: „Projekt umožní testovanie 5G pre mobilitu, vrátane digitalizácie cestnej infraštruktúry pomocou siete senzorov, ako sú HD kamery, ktoré využívajú 5G na odosielanie video streamov v reálnom čase do komponentov AI pre cestnú premávku. To umožní prevádzkovateľovi ciest podrobne monitorovať premávku na diaľnici v úsekoch jedného alebo dvoch kilometrov a inteligentne premávku riadiť.“

„Projekt predpokladá dve kategórie infraštruktúry. Prvá sa týka zdieľanej infraštruktúry 5G a zahŕňa pasívne, aktívne a prenosové vrstvy. Vďaka nasadeniu pasívnej infraštruktúry môžu mobilní operátori hosťovať makrozariadenia 5G na pokrytie. Prenosová infraštruktúra zaistí prenosy dát do novo nasadených lokalít a ich napojenie na hlavné siete operátorov. Druhá je kategória infraštruktúrnych CAM riešení. Táto časť projektu začne nasadením vrstvy MEC na miestach blízko cesty, aby sa lokálne spracovávali dáta zhromaždené od zákazníkov, čo skracuje dobu latencie.“

Santiago Argelich Hesse, generálny riaditeľ Cellnex Poland, povedal: „Sme hrdí na to, že podporujeme európsku cestovnú mapu na zabezpečenie nepretržitej a kvalitnej konektivity cezhraničných ciest, podporujúcich lepšiu mobilitu, bezpečnosť cestnej premávky a ekonomický rozvoj…. Spolupráca s naším českým partnerom na cezhraničnej koridorovej konektivite je unikátnym príkladom spolupráce vežovej spoločnosti a veľkoobchodného operátora presahujúcej záujmy jednej konkrétnej krajiny. Tento projekt bude dôležitý na zabezpečenie bezproblémovej komunikácie na kľúčovej dopravnej trase pre európske podniky.“

Juraj Šedivý, generálny riaditeľ spoločnosti Cetin Group, povedal: „Sme nadšení, že môžeme byť súčasťou iniciatívy BALTCOR5G a spolupracovať s Towerlink Poland na nasadení zdieľanej infraštruktúry 5G medzi Českou republikou a Poľskom. Táto spolupráca podčiarkuje náš záväzok rozšíriť a zlepšiť pokrytie 5G vo všetkých nedostatočne pokrytých oblastiach. S podporou finančných prostriedkov Európskej únie CEF sa snažíme pripraviť cestu pre inovatívne riešenia digitálnej infraštruktúry, ako je prepojená automatizovaná mobilita.“

Zdroj: rcrwireless.com

Obrázok: EÚ

Súvisiace príspevky

One Thought to “Cellnex získava prostriedky z EÚ na zdieľanú 5G sieť pre IoT, V2X na česko-poľskej hranici”

Leave a Comment