Iteris a Otonomo spolupracujú na odomykaní granulárnych dát o mobilite

Mobility platform Otonomo

Platformu mobility Otonomo si spoločnosť Iteris vybrala na podporu svojich riešení dopravného spravodajstva pre verejný a súkromný sektor.

Spoločnosť Iteris oznámila viacročnú dohodu o integrácii dát prepojených vozidiel dostupných prostredníctvom Otonomo Smart Mobility Data Platform do svojho riešenia ClearMobility.

Štatistiky dát o mobilite

Dodatočný zdroj dát pomôže spoločnosti Iteris odhaliť nové poznatky o mobilite z jej rôznych zdrojov dopravných informácií, posúvať riešenie infraštruktúry digitálnej mobility pre verejný sektor a podnikových zákazníkov a plniť svoje poslanie vytvoriť budúcnosť múdrejšej a prepojenej dopravy.

„Naša spolupráca so spoločnosťou Iteris prichádza v čase, keď existuje naliehavá potreba riešiť neustále rastúce a rozmanité dátové súbory dostupné zo súkromného sektora,“ povedal Anders Truelsen, riaditeľ príjmov spoločnosti Otonomo. „Jednou z najväčších príležitostí je možnosť využiť pripojené dáta vozidiel dostupné prostredníctvom platformy Otonomo na odstránenie medzery v aktivácii dát – priepasti medzi získaním dát a ich sprevádzkovaním – a pomôcť im dosiahnuť plný prísľubu ekonomiky mobility.“

Vďaka platforme ClearMobility Platform zahŕňajú možnosti spoločnosti Iteris mobilné aplikácie založené na cloude, bezpečnostné spravodajstvo a výstrahy, analýzu výkonu, riešenie celulárneho prepojenia vozidla so všetkým (C-V2X), pokročilú detekciu križovatiek, klasifikáciu objektov s podporou AI, kontextové povedomie o mobilite, informácie o dobe cestovania a dopravných zápchach, správe koridoru a plánovaní a prevádzke dopravy.

„V spojení s našimi ďalšími externými a proprietárnymi dátami o mobilite budú dáta dostupné prostredníctvom platformy Otonomo podporovať ešte presnejšie hodnotenie dopravy, najmä pre menej frekventované cesty, ktoré nie sú tak dobre podporované existujúcimi komunikačnými systémami infraštruktúry,“ povedal Will Cousins, senior viceprezident a hlavný produktový riaditeľ. “S Otonomo môžeme pokračovať v odomykaní infraštruktúry mobility budúcnosti.”

Aby zákazníci mohli ľahko ťažiť z platformy ClearMobility, ponúka Iteris svoje funkcie podporované platformou v rôznych modeloch, vrátane základu „čokoľvek ako službu“ (XaaS). Iteris poskytuje tieto funkcie veľkej zákazníckej základni, ktorá zahŕňa dopravné agentúry.

Platforma Otonomo Smart Mobility Data Platform poskytuje prístup k sérii proprietárnych a patentovaných riešení mobilných dát od upravených, vysoko kvalitných, viacvrstvových prepojených dát o vozidlách, štandardizovaných a rozmazaných na odstránenie identifikátorov, až po dáta špecifické pre VIN v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Zákazníci využili tieto bohaté dáta o pripojenom vozidle k:

  • Celkovému prehľadu o dopravnom správaní, aby zlepšili dopravné toky v reálnom čase s presným obrazom toho, čo sa deje naprieč cestnými systémami
  • Umožnenie šikovným mestám riadiť emisie, inteligentne ovládať oblasti nečinnosti, optimalizovať parkovanie a verejnú dopravu a vytvárať simulácie založené na dátach pre krátkodobé a dlhodobé plánovanie.
  • Správe bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom dát v reálnom čase a historických údajov o nehodách, prudkom brzdení alebo rýchlostiach, okrem poveternostných udalostí a trenia na ceste, aby ste mohli identifikovať nebezpečné úseky cesty a plánovať nevyhnutné zlepšenia
  • Podpora rozvoja infraštruktúry a dopravy s počtom vozidiel, priemernou rýchlosťou a dátumami pôvodu/cieľov na stanovenie analýzy miesta a plánovania dopytu.

 

Zdroj: smartcitiesworld.net

Súvisiace príspevky

One Thought to “Iteris a Otonomo spolupracujú na odomykaní granulárnych dát o mobilite”

Leave a Comment