Atos partnerom projektu na podporu ďalšej generácie inteligentných IoT systémov

Internet vecí

Atos, ktorý je so svojim riešením Evidian európskym lídrom v oblasti správy identít a prístupu, oznámil spustenie projektu ENACT. Cieľom celoeurópskeho výskumného projektu pod vedením nezávislej nórskej organizácie SINTEF je ponuka kompletnej DevOps podpory pri vytváraní a prevádzke dôveryhodných inteligentných IoT systémov. Na projekte ENACT sa podieľa 11 priemyselných a akademických partnerov zo 6 krajín, pričom globálny rozpočet 4,9 milióna eur je financovaný z programu pre výskum a inovácie H2020.

Výsledkom projektu bude integrovaný DevOps rámec. Jeho voľné súčasti sa budú dať jednoducho integrovať s existujúcimi IoT platformami pomocou plug-in mechanizmu.

Atos povedie dva pracovné projekty:

  • Bezpečnosť prístupu – Atos uplatní softvérové riešenia Evidian a bude sa sústrediť na robustnosť, bezpečnosť a vymáhateľnosť súkromia v IoT systémoch. Využije pri tom svoje produkty Identity Governance a Web Access Manager. Navrhne a vyvinie autorizačné služby, ktoré sa budú prispôsobovať situácii, pričom bude brať do úvahy indikátory rizika / dôvery.
  • Rozšírenie a využitie – Atos koordinuje stratégiu a činnosť všetkých partnerov projektu a zaistí, že všetci členovia konzorcia zverejnia a budú propagovať výsledky a príspevok.

„Účasťou na projekte ENACT Atos znova prispieva k veľkému európskemu projektu, ktorý umožní pokročilý výskum a ponúkne zákazníkom najinovatívnejšie riešenia. Sme hrdí, že môžeme prispieť k programu Horizon 2020 a pracovať spolu so známymi priemyselníkmi a výskumnými inštitúciami. To ukazuje dôveru, ktorú partneri majú v Atos ako aj našu vedúcu úlohu v odvetví,“ povedal Sébastien Brachet, COO Evidian, línie produktov kybernetickej bezpečnosti Atosu. „Odborné znalosti v riešeniach na správu identít a prístupu (IAM) nám umožňujú prispieť k excelentnosti európskej technológie v tomto odvetví. Ako výsledok očakávame spoločné úsilie partnerov na vylepšenie jednotlivých ponúk a pre Atos významný posun pre budúce produkty z portfólia IAM riešení, ktoré budú najlepšie vo svojej triede.“

Znakom DevOps prístupu je využívanie najlepších zvyklostí a nástrojov softvérového inžinierstva na zabezpečenie kvality služieb a zároveň nepretržitý vývoj komplexných systémov s podporou agility, rýchlych inovačných cyklov a jednoduchosti používania. Cieľom ENACT je využívanie a vývoj ďalšej generácie DevOps nástrojov a metód na vývoj a prevádzkovanie dôveryhodných inteligentných IoT aplikácií.

Z výsledkov projektu ENACT by mali ťažiť oblasti, pre ktoré sú dôveryhodné inteligentné IoT systémy kľúčové, ako je inteligentná doprava, budovy, smart mestá alebo elektronické zdravotníctvo.

Zdroj: touchit.sk

Súvisiace príspevky

Leave a Comment