Autonómne autá potrebujú spoľahlivé testy

autonomes-fahren

Prvá smrteľná zrážka autonómneho auta s človekom v pondelok v americkej Arizone upriamila pozornosť aj na spôsoby testovania bezpečnosti samoriadiacich systémov. Holding TÜV SÜD dlhodobo pracuje na vývoji overovacích metód pre autonómne systémy, ktorých výsledkom by mal byť ich vlastný certifikát bezpečnosti. Aktuálne TÜV SÜD odštartoval spoluprácu s Nemeckým výskumným centrom pre umelú inteligenciu (DKFI), aby spolu vytvorili „STK pre algoritmy“ umelej inteligencie. Cieľom je garantovať, že vozidlo vždy zareaguje správne.

Vytvoriť štandardy pre bezpečné autonómne autá je veľmi náročný proces. Významnú úlohu pri overovaní bezpečnosti vozidiel podľa expertov TÜV SÜD zohráva počítačová simulácia. „Pri vývoji autonómnych systémov do áut dosiahli technológie významný pokrok, no predpisy a legislatíva v tejto oblasti stále zaostávajú,“ hovorí Dr. Houssem Abdellatif z TÜV SÜD. Týka sa to najmä homologizácií. Obvyklé metódy už nepostačujú, komplexné preskúšanie elektronických systémov v autonómnych vozidlách by si totiž vyžadovalo približne 50 miliónov individuálnych testov.

Riešením je metóda založená na kombinácii reálnych testov (vykonávaných na skúšobných tratiach) s virtuálnymi simuláciami. Automobil by sa najprv vo virtuálnom svete musel vyrovnať so všetkými testovacími scenármi, v ktorých by zvládal rozmanité dopravné situácie, zmeny počasia či práce na ceste. Následne sa výsledky overia na reálnych autonómnych autách na skúšobnej dráhe. Ak sa závery reálnej skúšky budú zhodovať s tými z virtuálneho testu, dá sa predpokladať, že systém funguje správne.

Musíme pochopiť umelú inteligenciu
Systémy v samoriadiacich autách sú založené na moduloch umelej inteligencie (AI), ktorá sa kontinuálne učí zo situácií na ceste (deep learning). Výzvou je nájsť metódy, ako otestovať spôsob a formu, ktorú umelá inteligencia využíva na vlastné zdokonaľovanie sa. Nie je totiž možné predvídať do detailov správanie sa autonómneho vozidla, keďže to sa rozhoduje aj na základe predchádzajúcich skúseností. Zároveň je však nevyhnutné zabezpečiť, aby sa vždy chovalo podľa zásad bezpečnej jazdy. „Musíme preskúmať nielen to, či autonómne vozidlo v určitej situácii zabrzdí, ale potrebujeme porozumieť aj tomu, prečo sa tak rozhodne,“ ozrejmuje prácu expertov z TÜV SÜD Dr. Houssem Abdellatif.

Otvorená platforma Genesis
Základom celého overovacieho procesu bude digitálna platforma Genesis, ktorá je otvorená pre výrobcov zariadení, dodávateľov a technologické spoločnosti. S jej pomocou sa budú sledovať a porovnávať výsledky umelej inteligencie, čo poskytne bázu pre budúcu certifikáciu jej základných algoritmov. Ak algoritmy zvládnu štandardizovanú skúšku – podobne, ako to býva v autoškole – dostanú TÜV SÜD certifikát potvrdzujúci funkčnú bezpečnosť. „Certifikáty budú dokladom technologickej zrelosti systému, čo je dôležité pre výrobcov vozidiel a dodávateľov automobilového priemyslu,“ vysvetľuje prevádzkový riaditeľ TÜV SÜD Slovakia Martin Tichý.

TÜV SÜD sa už viac ako 150 rokov zasadzuje za prijatie technických inovácií v očiach verejnosti. Autonómne systémy vo vozidlách sú pre odborníkov z TÜV SÜD ďalšou výzvou, pričom majú jediný hlavný cieľ – bezpečnosť ľudí.

Zdroj: pcrevue.sk

Súvisiace príspevky

Leave a Comment