Druhé kolo výziev pre Smart City: Voda a odpad

smart-city-water

Po manažmente dopravy a digitalizácii verejnej správy mesta prichádzajú na rad manažment vody a odpadu. Úrad podpredsedu vlády SR (ÚPVII) pre investície a informatizáciu vyhlasuje ďalšie dve výzvy na podporu experimentálneho vývoja a inovácií.

„Prostredníctvom týchto výziev podávame mestám a obciam pomocnú ruku pri zavádzaní smart inovácií. Zároveň dlhodobo vnímame, že podiel súkromných zdrojov v oblasti vývoja a výskumu je na Slovensku v porovnaní s vyspelými krajinami nízky. Preto sme pripravili schému, ktorá výrazne zapája súkromný kapitál,“ uviedla generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií ÚPVII Alena Sabelová s tým, že obe výzvy vyhlásené v druhom kole sú spoločné so súkromnými partnermi.

Pri výzve na tému manažment odpadov sa ÚPVII spojil so spoločnosťou Parzlich s. r. o. – členom holdingovej skupiny NWT (New World Technologies USA), a pri výzve k manažmentu vôd spolupracuje so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a. s. – členom francúzskej nadnárodnej skupiny Veolia, a s Priemyselným inovačným klastrom, ktorý združuje lídrov slovenského priemyslu. Obe dohody o partnerstve sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

Výzvy sú určené pre malých a stredných podnikateľov s preukázateľnou históriou v oblasti inovácií, ktoré využijú grant na finalizáciu svojich riešení.

Výsledkom podporeného projektu teda nebude len tzv. nultý prototyp, ale aj jeho zavedenie a otestovanie v podmienkach konkrétneho slovenského mesta. Vysokú transparentnosť výberu podporených projektov zaručia napríklad medzinárodní hodnotitelia, pričom osobitne sa bude hodnotiť ekonomické a technické riešenie.

Prihlasovanie je možné:
Manažment odpadov – do 30.4.2018, 14:00 hod.
Manažment vôd – do 30.4. 2018, 14:00 hod.

Podrobné informácie o výzvach: vicepremier.gov.sk.

Súvisiace príspevky

Leave a Comment