V Košiciach vzniknú nové pracovné príležitosti v oblasti IoT. Vďaka spolupráci FPT a Siemens

fpt_siemens_spolupraca

Jedinečné partnerstvo medzi firmou FPT a Siemens v oblasti IoT, ktoré sa začalo v júli 2017, sa posunulo o krok vpred. Spoločnosti v septembri podpísali Zmluvu o spolupráci a stanovili si za cieľ rozšíriť kooperáciu na MindSphere IoT platforme pre priemyselné využitie, a to v oblasti budovania technológie a tvorby kvalifikovanej pracovnej sily. FPT sa tak stala prvým externým partnerom Siemens v tejto oblasti.

Košice, 10. október 2017 – Dnes, v dobe tzv. 4. priemyselnej revolúcie (Industry 4.0), budú FPT a Siemens spoločne poskytovať celosvetové riešenia (napr. vyvíjať aplikácie) v MindSphere, aby pomohli podnikom prijať digitálnu transformáciu a byť tak konkurencieschopnými. FPT zároveň plánuje v spolupráci s UPJŠ a TUKE vytvoriť MindSphere laboratórium. Bude sa tak podieľať na vytváraní kvalifikovanej pracovnej sily v regióne, aby pomohla spoločnosti Siemens pri získavaní zákazníkov ako aj pri technickom zavádzaní MindSphere.

Profitovať z toho budú prakticky všetky priemyselné odvetvia, pretože MindSphere je platforma určená na monitorovanie, analyzovanie, vyhodnocovanie a následné riadenie sofistikovaných riešení. Takéto riešenia nachádzajú využitie vo všetkých odvetviach priemyslu. Počnúc poľnohospodárstvom, kde dron riadený aplikáciou z MindSphere platformy monitoruje polia, a v prípade potreby zásahu zmobilizuje farmárov, až po letectvo a aeronautiku, kde sa v MindSphere vyhodnocujú údaje zo senzorov umiestnených v lietadle za účelom zabezpečenia vyššej bezpečnosti a komfortu leteckej dopravy.

“Cieľom strategického partnerstva medzi Siemens AG a FPT Corporation je pomáhať zákazníkom z rozličných priemyselných odvetí naštartovať globálnu digitálnu transformáciu spoluvytváraním zručnej pracovnej sily a poskytovaním spoločných ponúk,” povedal Olaf Baumann, konateľ spoločnosti Fpt Slovakia, “Už teraz vidíme veľmi veľa príležitostí, na ktoré je potrebné reagovať a vybudovať MindSphere laboratórium na generovanie dostatočných zdrojov pre nadchádzajúce výzvy, aj tu, v Košiciach.”

Partnerstvu s profesionálmi z odboru sa tešia aj samotné univerzity, ktoré sa už so spoločnosťami Fpt Slovakia a Siemens stretli na prvých rokovaniach. “Internet vecí predstavuje veľmi zaujímavú a perspektívnu nadstavbu nad základnými informatickými znalosťami a zručnosťami,” povedal doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. z Ústavu informatiky Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, “Preto túto problematiku chceme v rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie zakomponovať do vzdelávania informatiky na všetkých stupňoch. Spojenie s dvomi renomovanými partnermi vnímame ako veľkú príležitosť na úspešné naplnenie tohto cieľa.”

Zdroj: www.touchit.sk

Súvisiace príspevky

Leave a Comment