Tím spoločností vyvíja plug-and-play IoT LED ovládač pouličného osvetlenia

Urban Node 324 Cellular

Poskytovateľ riešení pre chytré mesto Urban Control v spolupráci s Nordic Semiconductor vyvinul plug-and-play IoT LED ovládač pouličného svietidla, o ktorom tvrdí, že dokáže urobiť každé mesto „okamžite“ šikovným.

Počiatočné nasadenie je plánované na apríl 2022 a spoločnosti hlásia, že Urban Node 324 Cellular je ľahké nasadiť a je možné ho nákladovo efektívne škálovať od jedného pouličného osvetlenia po milióny.

Ovládače svietidiel

Každý z ovládačov LED svietidiel mestského pouličného osvetlenia obsahuje viacrežimový systém NB-IoT/LTE-M spoločnosti Nordic Semiconductor nRF9160 v balení (SiP) a zapája sa do priemyselnej štandardnej zásuvky osvetlenia LED Zhaga.

Potom sa pripojí cez miestnu celulárnu sieť IoT, čo umožní vzdialene ho ovládať ľubovoľným systémom centrálnej správy chytrého mesta (CMS) založenom na spoločnom štandarde Talq.

Pomocou štandardnej mobilnej technológie Urban Node 324 Cellular funguje ihneď po vybalení, rovnako ako mobilný telefón. Vďaka tomu je pre malé a distribuované osvetľovacie komplexy po prvýkrát cenovo výhodné získať výhody inteligentného centrálneho riadenia. Príklady môžu zahŕňať pouličné osvetlenie v maloobchodných parkoch, hotelových reťazcoch, kancelárskych a skladových budovách a naprieč železničnou infraštruktúrou, ako sú stanice alebo parkoviská.

„Na rozdiel od tradičných inštalácií inteligentného mestského osvetlenia, ktoré vyžadujú vybudovanie špecializovanej siete, Urban Node 324 Cellular funguje ihneď po vybalení ako šikovný telefón,“ povedal Miguel Lira, riaditeľ inovácií a vývoja Urban Control.

„Vďaka tomu je komerčne a technologicky životaschopný pre inštaláciu akejkoľvek veľkosti, pretože nevyžaduje, aby si operátor vybudoval vlastnú bezdrôtovú sieť IoT alebo sa sám stal prevádzkovateľom bezdrôtovej siete IoT. To prináša všetky výhody šikovného osvetlenia od malých zhlukov pouličného osvetlenia až po masívne inštalácie o veľkosti niekoľko miliónov uzlov v hlavnom meste. Toto je skutočne zásadná zmena v odvetví pouličných osvetlení chytrých miest.“

Urban Control uvádza, že 324 celulárny ovládač poskytuje všetky výhody šikovného mestského LED pouličného osvetlenia, vrátane:

  • schopnosti presne riadiť jas a tým spotrebu energie a náklady v závislosti od skutočných miestnych podmienok
  • schopnosti dynamicky reagovať na náhle zmeny počtu chodcov alebo cestnej premávky
  • schopnosti sledovať spotrebu energie v reálnom čase
  • a schopnosti identifikovať a dokonca predchádzať poruchám a presne cieliť na servisné čaty – opäť zníženie prevádzkových nákladov a zbytočnej údržby prostredníctvom kontrol servisných vozidiel.

„Teraz, keď bol úspešne demonštrovaný potenciál a hodnota aplikácií pre múdre mestá, nadišiel čas začať vyvíjať zdroje, ktoré obciam a mestám umožnia nasadiť tieto technológie vo veľkom rýchlo a za prijateľnú cenu,“ povedal Lorenzo Amicucci, manažér rozvoja podnikania v spoločnosti Nordic Semiconductor.

„Posunom od proprietárnych riešení smerom k zariadeniam, ktoré sú pripravené ihneď po vybalení z krabice, a využitím celulárnych sietí, ktoré sú už nasadené v každom meste, veľkomeste a významnom populačnom centre po celom svete, môžu zariadenia ako Urban Node 324 urobiť akékoľvek miesto múdrejším rýchlejšie a za nižšie náklady.”

Zdroj: smartcitiesworld.net

Súvisiace príspevky

One Thought to “Tím spoločností vyvíja plug-and-play IoT LED ovládač pouličného osvetlenia”

Leave a Comment