Inteligentné zariadenie, ktoré dokáže reagovať na vaše myšlienky

AlterEgo

AlterEgo funguje na princípe zachytávania neuromuskulárnych signálov, ktoré systém následne analyzuje a transformuje do slov. Vedcom z MIT (Mit Media Lab) sa podarilo vyvinúť zariadenie, o ktorom môžeme pokojne tvrdiť, že dokáže čítať vaše myšlienky, respektíve, ak máme byť o niečo presnejší, dokáže rozpoznávať neverbálne výzvy. Systém je tvorený počítačom, ktorého kostra sa obvíja okolo ucha používateľa a pokračuje ďalej po brade až k ústam. Na zariadení sú umiestnené elektrické diódy zachytávajúce neuromuskulárne signály z čeluste a tváre, ktoré sú vyvolané pre ľudské oko neviditeľnými vnútornými verbalizáciami. Inými slovami, AlterEgo zachytáva vašu vnútornú reč, respektíve mozgové signály.

Získané signály ďalej analyzuje a spracúva umelá inteligencia založená na strojovom učení a spája si jednotlivé špecifické signály so slovami. “Naša výzva znela nasledovne: Dokážeme vyvinúť počítačovú platformu, ktorá v určitom zmysle spojí človeka a stroj a to do takej miery, aby rozšírila naše poznanie”?, prezrádza Arnav Kapur z MIT.

Okrem zaujímavej metódy získavania signálov je na prototype zaujímavý aj fakt, že AlterEgo dokáže s používateľom komunikovať prostredníctvom páru slúchadiel využívajúcich patentovanú technológiu “Bone Conduction“, kedy je zvuk prenášaný vibráciami cez lícne kosti priamo do vnútorného ucha. Ide o tzv. “zvukovú vodivosť kostí”. Hlavnou výhodou tejto metódy prenosu zvuku je neblokovanie varovných zvukových signálov z okolia (siréna auta a pod.).

Výskumníci z MIT testovali zariadenie rôznymi úlohami, vrátane základných matematických súčtov a súčinov, šachovej hry či dopĺňaním rozličných slov. Aktuálne je AlterEgo vo fáze prototypu a dokáže pracovať len s 20 vybranými slovami. Napriek tomu, že ide o skutočne inteligentné a inovatívne zariadenie, stále je vo fáze vývoja a má svoje limity. Pri aktuálne poznaných 20 slovách dosahuje v testoch presnosť na úrovni 92%. “Sme uprostred procesu zhromažďovania dát, no výsledky vyzerajú sľubne. Verím, že sa nám jedného dňa podarí docieliť plynulý a kompletný dialóg”, dodáva Arnav Kapur.

Na vytvorenie AlterEga museli vedci nájsť nájsť miesta na tvári, ktoré vysielali najsilnejšie a zároveň najspolahlivejšie neuromuskulárne signály. Aby tak mohli spraviť, požiadali testerov, nech v duchu vyslovia rovnakú sériu slov štryrikrát za sebou, pričom pri teste rozmiestnili po tvári 16 rozlične situovaných elektród. Následne vytvorili kód na analýzu údajov, ktorý ich doviedol k poznaniu, že 7 konkrétnych miest na tvári je schopných rozpoznať neverbálne slová. AlterEgo aktuálne sníma signály práve z týchto 7 miest, no do budúcna majú výskumníci ambíciu zredukovať počet senzorov na 4 a umiestniť ich výhradne pozdĺž čeluste.

Novinka je síce aktuálne len v štádiu prototypu, je však vysoko pravdepodobné, že už o pár rokov bude AlterEgo a jemu podobné zariadenia súčasťou našich životov. Ich využitie bude všestranné a mohlo by pomôcť najmä fyzicky hendikepovaným osobám.

Zdroj: www.touchit.sk

Súvisiace príspevky

Leave a Comment