Továrne budúcnosti

bosch rexroth

Rexroth je divízia spoločnosti Bosch rozdelená do štyroch hlavných oblastí. Prvou je oblasť priemyslovej hydrauliky, ďalej je to mobilná hydraulika a aplikácie pre mobilnú hydrauliku. Potom je to oblasť priemyselnej automatizácie a nakoniec je to časť veľkých projektov v oblasti priemyslových aplikácií.

Na Slovensku Bosch pôsobí vo všetkých štyroch oblastiach cez obchodné zastúpene v Prahe. V Brne sa pritom nachádza aj výrobný závod zameraný na hydraulické agregáty od najmenších veľkostí 100 litrov až po stotisíc litrov.

Agregát, ktorý má hydraulickú nádrž 100 000 litrov, má veľkosť 5 × 4 metre, čo je vlastne veľká miestnosť plná technológií. Výroba, ale aj preprava takého zariadenia je pomerne zložitá. Pre Bosch Rexroth pracuje v Čechách asi 230 zamestnancov a z nich 200 je priamo v Brne. Ďalej sú to pracovníci na pobočke v Ostrave, čo je obchodná a servisná časť a zvyšok je v Prahe. Na Slovensku Rexroth pôsobí prostredníctvom partnerov.

Najzaujímavejšie aplikácie tejto divízie sú v automobilovom priemysle. Zásluhou technológií Rexroth máme tak spoľahlivé motory, prevodovky či nápravy a nestáva sa napr. že by z auta odpadlo koleso. Rexroth sa často spomína aj v súvislosti s Industry 4.0, kde dodáva softvérové riešenia. Industry 4.0 je všeobecne o práci s dátami, ich využití a získavaní dôležitých informácií, ktoré sú v týchto dátach skryté.

Rexroth poskytuje riešenia na získavanie takýchto dát v priemyselnom prostredí zo strojných celkov a ich ukladanie do cloudových systémov. Druhá časť riešení Rexroth je potom práca s týmto dátami, kde ponúka riešenie, ktoré dáta spracuje a naučí sa rozpoznávať „zdravé“ správanie sa stroja – Rexroth Online Diagnostics Network (ODiN). V dlhodobom horizonte sa hodnoty porovnávajú a ak vzniknú určité odchýlky v správaní stroja (napr. vibrácie ložiska motora), predikuje sa ďalší vývoj a takto sa dá predísť neželaným odstávkam vo výrobe.

Rexroth participuje aj v oblasti divadelnej techniky. Najväčšou časťou divadla je jeho javisková časť a za ňou je dnes skrytá premyslená technológia. Práve túto technológiu dodáva Rexroth. V moderných divadlách sa dá javisko usporiadať do rôznych tvarov podľa typu scény, a to výrazne ovplyvňuje divácky zážitok. Herci sa pritom pohybujú medzi strojmi, a to veľmi bezpečne. Divadlu alebo hudobnej scéne to dáva ďalší impulz a prináša zvýšenie návštevnosti. Technológia Rexroth je pritom určená nielen pre spodnú časť, ale aj hornú, kde sú ukryté kulisy a ďalšie doplnky.

Ide o autonómny transportný systém umožňujúci efektívnu a plne automatizovanú prepravu materiálu a tovaru až do hmotnosti 260 kg s rýchlosťou jazdy 1 meter za sekundu. Je to riešenie na operatívnu prepravu materiálu a tovaru vo výrobnom procese.

Tento autonómny transportný systém možno rýchlo implementovať bez akejkoľvek úpravy už existujúcej výrobnej infraštruktúry, jeho ovládanie je intuitívne a jeho prevádzka je bezpečná pre osoby pohybujúce sa v jeho okolí. Pomocou ActiveShuttle bude možné realizovať širokú škálu transportných konceptov – od cyklických transportov až po dodávky materiálu riadené spotrebou. ActiveShuttle tak automatizuje a štandardizuje vnútropodnikové toky materiálu a tovaru.

Automatický výrobný asistent APAS má flexibilné využitie a umožňuje spoluprácu medzi človekom a strojom. To všetko bez bezpečnostných klietok a plotov. Je to kolaboratívny robot ponúkaný v stacionárnej a mobilnej variante. APAS funguje v bezpečnom režime, pretože dokáže vyhodnotiť prítomnosť človeka vo svojom okolí.

Pokiaľ nie je v blízkosti človek, robot pracuje maximálnou rýchlosťou. Ak človek vstúpi do pracovného priestoru robota, rýchlosť pohybu sa automaticky zníži. V prípade, že sa priblíži až do kontaktnej vzdialenosti (menej ako 50 mm), robot sa okamžite zastaví. Vďaka senzorickej „bezpečnostnej koži“ sa tak robot zastaví skôr, než dôjde k fyzickému kontaktu človeka s robotom.

Ide o inteligentný hydraulický agregát, ktorý kombinuje výhody hydrauliky s nízkou spotrebou energie a softvérovými funkciami. Je to úplne nový rad hydraulických agregátov strednej veľkosti až do 50 kW. Jeho súčasťou je aj monitorovanie stavu a analýza dát. Ponúka štyri základné výhody: pripojenie do IoT, úsporu energií, zníženie hlučnosti a kompaktné rozmery. Zariadenie bude uvedené na trh začiatkom budúceho roka.

Ide o maličký bager, ktorý je určený na stavebné práce v obmedzenom priestore. Má celkom bezemisný pohon a veľký dôraz je kladený na bezpečnosť práce. Preto je aj vybavený kamerovým systémom Surround View a obsluha má tak 360° pohľad na jeho okolie. Pohon je zabezpečovaný s Li-NCM batériou s dlhodobým zaťažením prúdom 300 A a trojfázovými jednosmernými elektrickými motormi 10 kW, 80 Nm s permanentným magnetom. Hladina hluku stroja je len 68 dB(A) a na jedno nabitie vydrží pracovať až 7 hodín.

Zdroj: touchit.sk

Súvisiace príspevky

Leave a Comment