Aliancia pre mikromobilitu zverejňuje údaje o incidentoch na e-kolobežkách

2021 Incidents with personal damage on shared e-scooters in Europe

Micro-Mobility for Europe (MMfE), združenie poskytovateľov zdieľanej mikromobility v EÚ, zverejňuje údaje o incidentoch týkajúcich sa zdieľaných elektrických skútrov v Európe.

Agregované dáta sú založené na používaní elektrických skútrov od jej šiestich zakladajúcich členov Bird, Bolt, Dott, Lime, Tier a Voi.

Zásady bezpečnosti cestnej premávky

Asociácia zverejnila prehľad údajov a dúfa, že táto transparentnosť bude informovať o zásadách bezpečnosti cestnej premávky, ktoré znížia riziká nehôd pre zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú jazdci na elektrických skútroch, cyklisti, chodci, v úzkej spolupráci s EÚ a miestnymi úradmi.

Na základe viac ako 240 miliónov zdieľaných jázd na e-kolobežkách, ktoré predstavujú viac ako 461 miliónov najazdených kilometrov, zhromaždené dáta o nehodách ukazujú, že celkové riziko nehôd vyžadujúcich lekárske ošetrenie je o 60 percent nižšie ako porovnateľné údaje z roku 2019.

V roku 2021 bolo registrovaných 5,1 zranení vyžadujúcich lekárske ošetrenie zdieľanými e-kolobežkami na milión kilometrov. Dáta tiež odhaľujú, že úmrtnosť na zdieľaných e-kolobežkách je dvakrát nižšia ako u súkromných e-kolobežiek.

Hoci v EÚ chýba štandardizovaný rámec incidentov, po ktorom MMfE volá, zdieľané údaje o incidentoch na e-kolobežkách a súkromných e-kolobežkách sa najčastejšie kombinujú pri hlásení incidentov.

Celkovo MMfE pozoruje podobné riziko smrteľného incidentu u jazdcov na zdieľaných e-kolobežkách ako u cyklistov. Vzhľadom na to, že motorové vozidlá, najmä osobné a nákladné autá, zostávajú najväčším zdrojom smrteľných úrazov v cestnej premávke v EÚ, priemyselná asociácia uzatvára súbor odporúčaní na zlepšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky:

  • investície do chránených infraštruktúr
  • harmonizovať štandardy hlásenia incidentov v EÚ
  • uznať jazdcov na elektrických skútroch ako zraniteľných účastníkov cestnej premávky
  • podporovať presadzovanie pravidiel miestnymi úradmi.

 

Cieľom MMfE je transformovať mestskú mobilitu vytvorením udržateľného a bezpečného dopravného ekosystému spoločne s mestami, v ktorých pôsobí. Hovorí sa, že incident je jedným z príliš mnohých a všetci prevádzkovatelia sú odhodlaní zaistiť najvyššiu úroveň bezpečnosti, od koncepcie vozidla až po vzdelávanie jazdcov a bezpečnostné riešenie.

Všetci členovia monitorujú bezpečnostné incidenty, rozdelené do rôznych kategórií poškodenia, úrovní závažnosti a hlavných príčin. To umožňuje každému operátorovi prijať najefektívnejšie opatrenia na zmiernenie incidentov, pretože naše odvetvie pracuje na Vision Zero.

Zdroj: smartcitiesworld.net

Súvisiace príspevky

Leave a Comment