V Nitre zaviedli viaceré inovatívne technológie

slovakia.travel

Hoci sa o Smart City hovorí veľa, nie všade sa už touto témou stihli starostovia a primátori zaoberať. No máme aj samosprávy, ktoré sú v tomto smere už poriadne vpredu. Napríklad taká Nitra. Medzi prvými mestami na Slovensku spustila monitorovanie odpadového hospodárstva. V meste fungujú riadené LED svetelné zdroje a na prázdno neobídu ani majitelia elektromobilov. Boli sme sa pozrieť s kamerou na to, čo všetko sa im teda v tejto mikro časti Slovenska podarilo.

Nitra patrí rozhodne medzi priekopníkov Smart City technológií. Motiváciou bola pritom skutočnosť, že inovácie prinesú uľahčenie života obyvateľom a zefektívnia fungovanie mesta v niektorých oblastiach. Rozhodne si nesie Nitra prvenstvo v zavádzaní polopodzemných kontajnerov so senzormi.

„Senzory, ktoré nám poskytujú určité dátové informácie o naplnenosti, o určitej vyťaženosti odpadových nádob, tak sú určitým výstupom pre prevádzkovateľa odpadového hospodárstva. Akú logistiku vhodnú nastaviť a ako možno čo najefektívnejšie nakladať a vykonávať zvoz toho komunálneho odpadu,“ hovorí pán Igor Kršiak, prednosta MÚ v Nitre.

V tomto technologickom smere v oblasti odpadového hospodárstva chce ísť mesto ešte ďalej.

„Bude veľmi zaujímavé napríklad robiť pasportizáciu samotných komunálnych nádob, robiť váženie komunálneho odpadu. A v podstate začať robiť určitým spôsobom, aj za pomoci lepšej separácie, inak nakladať s komunálnym odpadom, pretože v podstate to skládkovanie odpadu skôr či neskôr nás dobehne a na Slovensku skončí.“

Mesto Nitra sa pri nasadzovaní technológií rozhodlo zameriavať na oblasti, ktoré majú najväčší spoločenský prínos a dosah pre obyvateľov. V tomto smere sa zmodernizovalo i verejné osvetlenie a priniesla sa inteligencia do automatického nastavovania úrovní svietivosti.

„Napájame to na kamerový systém, bezpečnostné prvky zapájame, meteostanice, ktoré v podstate merajú nejakú kvalitu ovzdušia. Dopĺňame verejné osvetlenie o produkty typu rýchlo nabíjacie stanice na mobilné telefóny, predprípravu aj na elektromobily.“

Rovnako sa postupne na stĺpy verejného osvetlenia plánujú pridať aj digitálne informačné tabule, vrátane elektronických cestovných poriadkov pre MHD. No a už teraz sa lampy stali domovom aj pre ďalší bezpečnostný prvok.

„Nové svietidlá, ktoré sú zamontované, sú napojené napríklad na SOS tlačidlá. To znamená, že pokiaľ by došlo k nejakému bezpečnostnému riziku, každý občan môže práve týmto SOS tlačidlom signalizovať mestskej polícii nejaký problém.“

Ani s osobným parkovaním už nie je v meste problém a dokonca informácie zo systému mesto ďalej analyzuje.

„Sme zaviedli parkovacie senzory na niektoré vytipované lokality, kde sa v podstate sleduje obrátkovosť využiteľnosti tohto parkovania, čiže zase určitý dátový zdroj, ktorý možno ten obyvateľ necíti, ale mesto s ním pracuje ako s určitou informáciou.“

Samotný občan sa teda už aj dnes pomocou mobilnej aplikácie dopraví na voľné parkovacie miesto. Informácie sa pritom v Nitre už zbierajú, analyzujú aj v oblasti dopravy.

„S dopravcom sa snažíme nájsť jednak softvérové riešenia, ktoré by uľahčili aj samotnú tú logistiku cestovania, aj čo sa týka využiteľnosti samotných klientov. Samozrejme úroveň bezpečnosti, úroveň priepustnosti verejnej dopravy, cestnú svetelnú signalizáciu.“

Inovatívny prístup mesta k technológiám by mali v blízkej budúcnosti pocítiť aj školy, ich žiaci a rodičia. Kompetentní plánujú elektronizáciu školskej dochádzky a stravovania, spolu so zvýšením bezpečnosti detí, s vytýčeným cieľom.

„Aby aj určité takéto riešenie prinášalo jednak zjednodušenie niektorých procesov, čo je vlastne ako základ. A samozrejme aj určitý výstup pre rodiča, ktorý by mohol takisto čerpať nejaké dáta alebo nejaké informácie o tom, aby možno v danom okamihu vedel, že to jeho dieťa je v bezpečí, že bolo na obede, že v podstate má za sebou ten stravovací režim,“ dodáva pán Igor Kršiak, prednosta MÚ v Nitre.

Popri tom všetko sa nezabúda ani na elektromobilitu, ktorá je už aj v službách mesta a mestskej polície. V tomto smere plánuje Nitra počas nasledujúcich 3 rokov vybudovať infraštruktúru zhruba 50tich nabíjacích staníc. Jedným slovom, získanie prívlastku Smart City je pre mesto naozaj dôležité.

Zdroj: Techpedia

Súvisiace príspevky

Leave a Comment