Prví Slováci testujú v USA riešenia pre Smart Cities

IoT Slovensko

Prvé dve slovenské spoločnosti GOSPACE Tech s.r.o. a DAMALIS s.r.o. odštartovali v Amerike testovanie a zdokonaľovanie svojich inovatívnych riešení. Na trojmesačný program ich vyslal Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý ich vybral na základe výziev na podporu rozvoja inteligentných miest na Slovensku.

„Mať super nápad alebo produkt v dnešnej dobe nestačí, treba ho vedieť aj presadiť. Verím, že pomocou pilotnej podpory zo štátnych i zahraničných zdrojov sa nám podarí nakopnúť slovenských podnikateľov, aby sa z lokálnych stali globálnymi hráčmi,“ povedal vicepremiér pre informatizáciu a investície Richard Raši.

V októbri minulého roka ÚPVII vyhlásil prvé výzvy na podporu Smart Cities. Podnikatelia, ktorí sa venujú inováciám, predkladali projekty zamerané na manažment dopravy a digitalizáciu verejnej správy mesta. Dotácie a možnosť zdokonaliť svoje riešenia v špičkových podmienkach Centra pre inovačné technológie vo Virgínii získali dva projekty – Digitálna platforma na vizualizáciu urbanistického plánovania a Riešenie pre bezpečné rezidentské parkovanie.

Autori projektov, firmy GOSPACE a DAMALIS, nastúpili 4. apríla na trojmesačný intenzívny akceleračný program Smart City Works, kde ich budú zdokonaľovať pod dohľadom viacerých expertov na oblasť infraštruktúry, financovania, ochrany duševného vlastníctva, optimalizácie technológií, zlepšovania podnikateľských plánov a marketingu. Veľvyslanectvo SR v USA pripravilo pre obe slovenské firmy obchodné rokovania s viacerými technologickými spoločnosťami s cieľom presadiť slovenské riešenia na globálnom trhu.

Projekty sú financované formou verejno-súkromného partnerstva. ÚPVII vyčlenil jeden milión eur zo štátneho rozpočtu s tým, že zvyšnú značnú časť prostriedkov poskytnú súkromní partneri z USA a iných krajín.

Aktuálne sú otvorené sú ďalšie tri výzvy zamerané na:

  • manažment vôd
    Prihlasovať sa je možné do 30. apríla 2018, 14:00 hod.
  • manažment odpadov
    Prihlasovať sa je možné do 30. apríla 2018, 14:00 hod.
  • manažment energií
    Prihlasovať sa je možné do 14. mája do 14:00 hod.

Viac info: vicepremier.gov.sk.

Autor: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Súvisiace príspevky

Leave a Comment