Internet of Things (IoT) Institute zverejnil zoznam 25 vedúcich spoločností v oblasti bezpečnosti internetu vecí

IOT

IoT inštitút zostavil rebríček 25 organizácií, ktoré považuje za lídrov v neustále sa rozvíjajúcom svete bezpečnosti „internetu vecí“ (IoT). V zozname sa nachádzajú menšie startupy, stredné organizácie zameriavajúce sa na bezpečnosť, tradičné technologické spoločnosti, ale aj poradenská spoločnosť Ernst & Young (EY).

Donedávna sa odborníci na informačnú a kybernetickú bezpečnosť veľkých podnikov a priemyselných firiem sústreďovali primárne na bezpečnosť pracovných staníc, prenosných počítačov a serverových riešení. S príchodom fenoménu IoT sa objavujú nové, dosiaľ neznáme kybernetické hrozby, na ktoré častokrát nie je pripravené podnikateľské prostredie a ani verejný sektor.

Aj keď adaptácia internetu vecí zatiaľ zďaleka nedosiahla svoj vrchol, IoT sa bezpochyby začína stávať neoddeliteľnou súčasťou dnešného sveta. Dnes je úplne bežné, že organizácie majú inštalované inteligentné televízory, bezdrôtové bezpečnostné kamery, sledovacie zariadenia, či napríklad inteligentné osvetlenie. Množstvo týchto organizácií už muselo riešiť rôzne bezpečnostné incidenty súvisiace s využívaním IoT, počnúc neoprávnenou špionážou pomocou dronov až po sledovacie zariadenia inštalované v kancelárskych či výrobných priestoroch. IoT technológie sa dnes inštalujú do nemocníc, čističiek odpadových vôd a sú tiež neoddeliteľnou súčasťou inteligentných miest, čo okrem nesporných výhod so sebou prináša zvýšené riziko hackerského či teroristického útoku.

V rebríčku IoT inštitútu sa okrem technologických spoločností ocitla aj poradenská spoločnosť Ernst & Young (EY). Ide o jedinú spoločnosť z tzv. veľkej štvorky (Big 4), ktorá sa dostala do uvedeného rebríčka. Inštitút IoT svoj výber podložil rozsiahlymi praktickými skúsenosťami EY v oblasti poradenských služieb pre oblasť kybernetickej bezpečnosti, threat intelligence a manažmentu kybernetických hrozieb, ktoré spoločnosť poskytuje vo viac ako 150 krajinách.

Inštitút rovnako zobral do úvahy akcent EY na výskum kybernetických hrozieb, pravidelnú realizáciu štúdií pre oblasť kybernetickej bezpečnosti a jedinečný „poradenský apetít“ v oblasti internetu vecí a ďalších moderných digitálnych technológií. Namiesto toho, aby sa spoločnosť pasovala do úlohy tradičného IT bezpečnostného konzultanta, je schopná fungovať ako poradca nielen v oblasti samotnej bezpečnosti, ale aj nadčasovo pomôcť svojim klientom s definovaním digitálnej stratégie a prípadových štúdií využitia IoT zariadení.

„V rámci riešení využívajúcich internet vecí prinášame koncept security by design (bezpečnosť ako súčasť návrhu). Od samotného začiatku je nevyhnutné premýšľať o bezpečnosti a bezpečnostný princíp preniesť do počiatočných diskusií o konkrétnej aplikácii IoT zariadenia,“ zdôrazňuje Peter Borák, partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku. „Jedine v takom prípade bude možné eliminovať významne narastajúce riziká kybernetických útokov, ktoré môžu mať v prípade kritických IoT zariadení vážne následky,” uzatvára Peter Borák.

Kompletný zoznam firiem IoT nájdete >tu<

Zdroj: www.touchit.sk

Súvisiace príspevky

Leave a Comment