Čo ako obyvateľ potrebujete v Smart City? (2.časť)

smart-city

Moderné mestá musia byť miesta pre ľudí. Musia poskytovať fungujúce služby obyvateľom i návštevníkom, a rýchlo reagovať na vznikajúce potreby alebo aktuálne problémy. Pri tom všetkom už dnes vedia pomôcť technológie. Ľudia, úradníci aj obyvatelia, sa ich však musia naučiť používať.

V 1. časti sme sa pozreli, ako môžu technológie zmeniť mesto na Smart City priamo v slovenských podmienkach. Jednou z technológií s veľkým potenciálom pre samosprávy a regióny je aj biometria. Čo by ste povedali na to, keby ste nemuseli nosiť fyzickú MHD kartu, ani dobíjať kredit na elektronickej, ani vyťahovať mobil z vrecka – vozidlo MHD by vás pri vstupe identifikovalo ako používateľa prostredníctvom dotyku prsta, či pohľadu, presne by evidovalo, kedy, kde ste nastúpili aj vystúpili, platbu z účtu priamo za prejdené kilometre by ste potvrdili jedným klikom, a čím viac by ste využívali mestskú dopravu namiesto auta, tým viac by ste boli zvýhodnení napr. v mestských kultúrnych inštitúciách (alebo na podujatí, na ktoré vás MHD priviezla).

„Mesto by malo užitočne a personalizovane informovať obyvateľov na základe ich preferencií.“

Samozrejmosťou by bola možnosť spätnej väzby, opäť jednoducho na pár klikov, podobne ako keď si cez booking rezervujete ubytovanie a služba sa zaujíma o to, ako sa vám páčilo. Na základe údajov o používateľoch, či už z dopravy alebo využitej služby a následnej spätnej väzby, by mesto vedelo ponúkať relevantné návrhy na iné aktuálne možností v okolí, užitočne a personalizovane informovať na základe preferencií apod.

A nehovoríme len o mladej generácii, ktorá má smartfón ako predĺženú ruku, ale napr. aj o senioroch, ktorí by mali zjednodušený prístup k službám ktoré buď potrebujú (senzor privolá lekára, smart asistent objedná donášku obeda z okolia) alebo ktoré seniori ocenia (komunitné podujatia, navigácia v obchode). Smart riešenia môžu priniesť výsledok, ak vďaka data-driven rozhodnutiam mesto napr. obmedzí vstup naftovým vozidlám do určitých častí, alebo naopak, ak problém rieši motiváciou – napr. preplnenosť miest autami, v ktorých sa vezie len jedna osoba je možné riešiť vyhradeným cestným pruhom pre autá s viacerými pasažiermi. Nástroje, ktoré to celé zrealizujú, už dostupné sú.

Mestá môžu byť laboratóriá

A presne toto je ďalšie podstatné kritérium pojmu „smart“. Riešenie musí vychádzať z toho, čo konkrétne mesto reálne potrebuje. Mesto musí dáta zbierať a vyhodnocovať v reálnom čase, aby bolo schopné, ako sa tomu hovorí v biznise, customizovať služby podľa požiadaviek zákazníka tj. obyvateľa a občana. Ak by niekto namietal, že pre niektoré mestá to môže byť pridrahé, aj to je ďalšia otázka, ktorú rieši definícia „smart“. Mnohé riešenia je možné realizovať ako prototypy, mestá môžu fungovať ako laboratóriá inovatívnych návrhov a sama prax a obyvatelia dajú spätnú väzbu. Alebo môžu nadviazať spoluprácu s technologickým dodávateľom pri testovaní pilotných riešení, ktoré budú slúžiť neskôr ako vzorové.

Všetci o tom hovoria, čo to vlastne je?

Dnes vám pri pojme smart city vyhodí prehliadač viac než 56 miliónov výsledkov. Výsledok v Smart City však musí byť len jeden: lepší život v mestách. Práve s týmto cieľom pojem Smart City vznikol. Viete kedy a kde? Oficiálne používanie v európskych podmienkach súvisí s výzvou priniesť riešenia na zvyšujúcu sa urbanizáciu, ktorá má do roku 2020 narásť až na 80%, pričom mestá už dnes spotrebúvajú viac než 70% energií a tento trend tiež rastie.

Európska komisia v roku 2011 spustila Iniciatívu inteligentných miest a komunít, primárne pre stredne veľké mestá s cieľom spojiť konkurencieschopnosť a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj používaním inteligentných technológií, riešení a nápadov. Tam bol pojem Smart City predstavený a prvá kompletná definícia pojmu sa objavila v roku 2013: Smart Cities should be seen as systems of systems, and that there are emerging opportunities to introduce digital nervous systems, intelligent responsiveness, and optimization at every level of system integration(zdroj: MIT, ‘Smart Cities Group’).

„Mestá už dnes spotrebúvajú viac než 70% energií a tento trend rastie.“

Podľa dnešných definícií bude „Smart City“ dobrým mestom na život len vtedy, ak budú smart kľúčové oblasti rozvoja miest: ekonomika, správa, mobilita a doprava, životné prostredie, spotreba energií, a spolunažívanie obyvateľov, občanov a návštevníkov.

Dronov sa mestá báť nemusia

Európska investičná banka za posledných šesť rokov poskytla na „Smart City“ projekty v rámci Európskej únie 117 miliárd. Ak teda mestá majú dobrý projekt a partnera, s ktorým sa do neho môžu pustiť, dostupné sú aj dobré zdroje financovania – a takáto výzva sa týka aj slovenských primátorov a starostov, či nových županov. Minimum, čo môžu urobiť už dnes, je nielen zhromažďovať, ale tiež zdieľať informácie a dáta tretím stranám a umožniť im zapojiť sa do vývoja užitočných služieb a praktických aplikácií, ktoré vo finále mesto využije a nemusí vyvíjať vo vlastnej réžii.

Inšpiráciu, ako na to, prinesieme ako IT líder aj my – 7. novembra organizujeme konferenciu DATALAN Digitálne mesto, kde všetkým záujemcom z miest a obcí predstavíme možnosti – technologické aj finančné.

Jedným z príkladov sú aj drony – ukážku ich využitia predvedieme tiež priamo na konferencii. Drony, bezpilotné lietajúce prostriedky, vedia byť užitočnými a efektívnymi pomocníkmi napr. pri aktívnom monitoringu v reálnom čase, pri digitalizácii a pasportizácii mestských objektov, pri optimalizácii odpadového hospodárstva, informovaní občanov, tvorbe 3D vizualizácií alebo interaktívnych máp regiónov, kontrole čiernych stavieb, či ako podpora zložiek záchranného systému.

Ako to smart zaplatiť

Ako konkrétne môžu byť „smart“ projekty financované v slovenských mestách aj obciach príde na DATALAN Digitálne mesto informovať Miriam Letašiová z Ministerstva hospodárstva, ktoré pripravilo koncepciu ‘Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách’. Materiál vznikal spoluprácou štátnej správy s expertmi na urbánnu tematiku, a zástupcami miest aj súkromného sektora. Zámerom je vytvoriť prostredie na výmenu know how medzi všetkými stranami a podporiť mestá v počiatočných fázach implementácie projektov Smart City.

Začiatkom októbra svoju podporu tejto témy prezentoval aj Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Vydal prvé výzvy zamerané na experimentálny vývoj pre Smart City formou verejno-súkromného partnerstva. Slovensko vyčlenilo jeden milión eur a druhú značnú časť financií poskytnú súkromní partneri z USA. Americkým partnerom je Centre for Innovation Technology (CIT) z Virgínie. Výzvy sú zamerané na manažment dopravy a digitalizáciu verejnej správy mesta. Poučená z iných prípadov, garantuje tento krát vláda vysokú transparentnosť celého procesu – projekty budú hodnotiť medzinárodní hodnotitelia, pričom sa bude osobitne hodnotiť ekonomické a technické riešenie. Výsledkom podporeného projektu nemá byť len tzv. nultý prototyp, ale aj zavedenie a otestovanie riešenia v podmienkach konkrétneho mesta. Smart riešenie musí byť moderné, funkčné, bezpečné a užitočné. Smart totiž nesmie byť len pekným buzzwordom, ale konkrétnym prínosom pre obyvateľov.

Možností a nástrojov je naozaj veľa, a naša konferencia má ambíciu predstaviť hosťom – zástupcom miest a obcí, nielen konkrétne dostupné nástroje, ale najmä príklady ich využitia. Tak aby ten prínos obyvatelia pocítili už v blízkej budúcnosti.

Zdroj: www.zive.sk

Súvisiace príspevky

Leave a Comment