Správa budov: Vysoké náklady sú prekážkou pri investovaní do internetu vecí

IOT NETWORK NEWS

Prieskum medzi facility manažérmi ukázal, čo odvetvie očakáva od nových technológií a ktoré faktory vníma ako brzdu pri ich využívaní.

Vývoj spoločnosti aj technickej infraštruktúry smeruje k čoraz väčšej prepojenosti. Nové technológie umožňujú rastúcu mieru pripojenia zariadení k internetu, ľudí k týmto jednotkám a v konečnom dôsledku aj jednotlivých zariadení medzi sebou navzájom.

Internet vecí napreduje míľovými krokmi vpred a svoje využitie nachádza aj pri správe budov. Spolu s inými riešeniami digitalizácie pomáha firmám znižovať náklady, lepšie porozumieť požiadavkám pri prevádzke budov a vyhýbať sa možným problémom ešte predtým, ako by mohli zasiahnuť nájomcov budovy.

Ako firmy a ich facility manažéri vnímajú internet vecí, čo od tejto technológie očakávajú a na čo ju používajú? Aj na tieto otázky hľadal odpovede prieskum spoločnosti Schneider Electric spomedzi viac ako 300 manažérov z korporátneho, vzdelávacieho, zdravotníckeho, dátového a finančného sektora v Spojených štátoch amerických. Online prieskum realizovala spoločnosť Morar Consulting v januári tohto roku.

Internet vecí pomáha lepšie využívať energiu

Väčšina facility manažérov (najmä väčších budov) sa zhoduje v tom, že pripojenie systémov k internetu im pomôže zabezpečiť inteligentnú, produktívnu a profitabilnú prevádzku ich činností a súčasne maximálne využiť energiu. Takmer polovica respondentov (44 %) očakáva, že investícia firmy do produktov internetu vecí (napríklad vyhodnocovanie údajov na diaľku) sa zvýši v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Tento trend je zjavný najmä pri manažéroch novších (49 %) než starších budov (37 %). Ešte patrnejší je rozdiel pri firmách starajúcich sa o zdravotnícke zariadenia (57 %) v porovnaní so vzdelávacími organizáciami (38 %).

Source: www.energie-portal.sk

Súvisiace príspevky

Leave a Comment