New York City rozširuje verejnú sieť LoRaWan

New York LoRaWan

New York City rozšírilo budovanie verejnej siete LoRaWan vo všetkých piatich mestských častiach mesta.

Vďaka kombinovanej prevádzke nasadenia vežovej siete Senet na úrovni operátora, partnerských sietí rádiového prístupu (Ran) a jeho rozšírenej integrácie pokrytia so sieťou Helium, Senet tvrdí, že jeho sieť v New Yorku je jednou z najväčších a najhustejších metropolitných nasadení verejného pripojenia LoRaWan v Severnej Amerike .

Integračné partnerstvo

Integračné partnerstvo Senetu so sieťou Helium Network poskytuje prístup k viac ako 27 500 hotspotom kompatibilným s Helium v ​​oblasti New York City, čím sa zahusťuje a rozširuje pokrytie siete LoRaWan ponúkanej spoločnosťou Senet.

Okrem toho môžu zákazníci v New York City použiť Senet ako onramp na úrovni operátora do siete Helium. Podľa Senetu vďaka integrácii svojich riešení prostredníctvom neho zákazníci ťažia z robustných služieb správy sietí a zariadení, ktoré poskytujú spoľahlivosť a odozvu pre škálované aplikácie IoT. Pripojenie k sieti Helium je k dispozícii prostredníctvom ponuky rozšíreného pokrytia spoločnosti Senet v predvolenom nastavení a bez ďalších nákladov pre zákazníkov spoločnosti Senet.

Toto husté pokrytie siete ponúka poskytovateľom riešení a koncovým zákazníkom okamžitú a merateľnú hodnotu. Napríklad spoločnosť Senet uvádza, že jeden z jej hlavných zákazníkov zaznamenal 25-percentný nárast hlásenia vonkajších pripojených aktív v dôsledku získania prístupu k pokrytiu Heliom v New Yorku prostredníctvom spravovaných sieťových služieb spoločnosti Senet.

Vďaka kapacite pre pripojenie a správu miliónov zariadení IoT založených na senzoroch v celom New Yorku, Senet spolupracuje s predstaviteľmi samospráv, poskytovateľmi riešení pre správu komerčných a obytných budov a utilitami na spustení a rozšírení rôznych modernizácií infraštruktúry, poskytovaní komunálnych služieb, a programoch udržateľnosti zdrojov.

New York sa snaží zaujať vedúcu pozíciu v zavádzaní legislatívy, ktorá by riešila nebezpečenstvo úniku plynu, požiarov a výbuchov v obytných domoch. Návrh zákona S3705 Senátu štátu New York, ktorý je v súčasnej dobe vo výbore, vyžaduje, aby všetky dočasné a trvalé obydlia v štáte inštalovali prevádzkyschopný detektor horľavých plynov, ktorý sa bezdrôtovo pripojí k plynárenskej spoločnosti.

Na podporu tejto novo vznikajúcej legislatívy spoločnosť Senet oznámila, že vykonáva terénne testy s niekoľkými partnermi pre riešenie pre bezpečnosť plynov a veľkým poskytovateľom multiutilitných služieb s cieľom vyvinúť a dodať riešenia pre detekciu úniku plynu a automatické vypínanie navrhnuté tak, aby zlepšila bezpečnosť a spoľahlivosť v celej regionálnej distribučnej sieti zemného plynu.

Senet tiež nadviazal partnerstvo s New Cosmos USA, globálnym dodávateľom plynových detektorov a plynových poplašných systémov, a ProSentry, poskytovateľom riešení na monitorovanie budov, ktorý poskytuje riešenie pre bezpečnosť plynov pre viacbytové jednotky v New Yorku.

Okrem toho Senet spolupracuje s poskytovateľom riešení pre monitorovanie budov ProSentry na dodaní kompletného modulárneho systému bezdrôtovo prepojených senzorov v budove pre úniky plynu, úniky vody, detekciu cigaretového dymu, výparov a THC, prevádzku výfukových ventilátorov, pohyb výťahu, teplotu kotla a ochranu proti škodcom .

Mestská infraštruktúra

„Technológie IoT stále viac ovplyvňujú spôsob, akým niektoré z najväčších svetových miest budujú a prevádzkujú komunálnu infraštruktúru a optimalizujú poskytovanie služieb, a vďaka tomuto špičkovému nasadeniu siete sa New York City dostane na čelo tejto novej vlny inovácií,“ povedal. Bruce Chatterley, generálny riaditeľ spoločnosti Senet.

„Sieť Senetu v New York City je jednou z najväčších a najhustejších metropolitných implementácií verejnej konektivity LoRaWan v Severnej Amerike a tešíme sa na pokračujúce partnerstvo s predstaviteľmi obcí a podnikov, aby sme pomohli zvýšiť prevádzkovú efektivitu, zachovanie zdrojov a celkovú ekonomickú vitalitu.“

Zdroj: smartcitiesworld.net

Súvisiace príspevky

Leave a Comment