Elektrický klzák Regent dosiahol certifikačný míľnik

zero-emission Viceroy all electric seaglider

Špecialista na udržateľnú námornú mobilitu Regent obdržal principiálne schválenie (AiP) od Bureau Veritas Marine & Offshore pre svoj plne elektrický klzák Viceroy pre 12 cestujúcich.

Jedná sa o dôležitý certifikačný míľnik pre klzáky, ktorý ponúka cestu pre klasifikáciu vozidla ako námorného plavidla (WIG) a začatie komerčnej prevádzky klzákov.

Regent tvrdí, že má 7 miliárd dolárov v objednávkach svojich klzákov od prevádzkovateľov.

Nová kategória elektromobilov

Viceroy predstavuje novú kategóriu elektrických vozidiel, ktoré fungujú nad vodou a ktorých cieľom je drasticky znížiť čas a náklady na presun ľudí a tovaru medzi pobrežnými mestami. Klzáky budú obsluhovať trasy až 280 míľ s existujúcou technológiou batérií a až 500 míľ s batériami novej generácie prostredníctvom existujúcej infraštruktúry dokov.

AiP je overené technické hodnotenie klzáku tretej strany, ktoré dokončila spoločnosť Bureau Veritas Marine & Offshore a je vyvrcholením 10-mesačnej spolupráce medzi inžiniermi Regent a Bureau Veritas. To zahŕňalo rad workshopov zahŕňajúcich aspekty konštrukcie vozidla, mechanických systémov, avioniky, pohonu a bezpečnostných systémov.

“Schválenie v zásade potvrdzuje, že sme na dosiahnuteľnej certifikačnej ceste smerom ku komercializácii klzákov.”

V priebehu celého procesu Bureau Veritas poskytovala predbežné odborné poradenstvo so zameraním na včasnú identifikáciu pravidiel a regulačného rámca pre klasifikáciu klzáku.

„Tento certifikačný míľnik je extrémne dôležitým okamihom pre konštrukciu a technickú vyspelosť klzáku. Je to prvý významný výsledok nášho procesu námornej certifikácie. Schválenie v zásade potvrdzuje, že sme na dosiahnuteľnej certifikačnej ceste smerom ku komercializácii klzákov,“ povedal Billy Thalheimer, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Regent.

Po schválení (AiP) bude nasledovať proces hodnotenia návrhu, séria technických štúdií, ktoré prebiehajú, ktoré umožnia implementáciu návrhu a prevádzky klzáku bez významného rizika zhody alebo problémov s kvalifikáciou.

Pri vykonávaní hodnotenia designu poskytne Bureau Veritas Marine & Offshore nezávislú, bezpečnostne založenú certifikáciu designu morského klzáku Regent. Spoločnosť bude tiež využívať AiP na podporu dohody o návrhu (DBA) s americkou pobrežnou strážou, ktorá sa očakáva tento rok na jeseň.

Sieť havajských klzákov

V júni spoločnosť Regent oznámila partnerstvo s cieľom preskúmať vybudovanie dopravnej siete pre námorné klzáky v štáte Havaj s cieľom podporiť inovácie v odvetví osobnej a nákladnej dopravy na podporu odolnejšieho a udržateľného dopravného ekosystému.

V auguste oznámila, že spolupracuje s portfóliom SiemensXcelerator na vytvorení digitálneho dvojčaťa ako základnej súčasti svojej testovacej kampane.

Zdroj: smartcitiesworld.net

Súvisiace príspevky

Leave a Comment