Správa budov: Vysoké náklady sú prekážkou pri investovaní do internetu vecí

IOT NETWORK NEWS

Prieskum medzi facility manažérmi ukázal, čo odvetvie očakáva od nových technológií a ktoré faktory vníma ako brzdu pri ich využívaní. Vývoj spoločnosti aj technickej infraštruktúry smeruje k čoraz väčšej prepojenosti. Nové technológie umožňujú rastúcu mieru pripojenia zariadení k internetu, ľudí k týmto jednotkám a v konečnom dôsledku aj jednotlivých zariadení medzi sebou navzájom. Internet vecí napreduje míľovými krokmi vpred a svoje využitie nachádza aj pri správe budov. Spolu s inými riešeniami digitalizácie pomáha firmám znižovať náklady, lepšie porozumieť požiadavkám pri prevádzke budov a vyhýbať sa možným problémom ešte predtým, ako…

Čítaj viac