AI počítadlo prevádzky umožňuje občianske vedecké dátové projekty

Telraam S2 multimodal traffic counting device

Telraam vydal svoje vylepšené multimodálne zariadenie na počítanie dopravy S2, ktoré možno použiť v projektoch občianskych vedeckých dát na zlepšenie mestskej mobility a plánovania.

Najnovšia iterácia sa ľahšie inštaluje a využíva technológiu umelej inteligencie (AI) a internetu vecí (IoT) na počítanie áut, dodávok, bicyklov, chodcov a ďalších.

Sledujte pouličnú mobilitu

Kamerové zariadenie Telraam S2 bolo navrhnuté v Belgicku a vyrobené v EÚ, aby pomohlo vyriešiť potrebu cenovo dostupných zariadení, ktoré monitorujú pouličnú mobilitu na viacerých miestach, než by bolo možné s tradičnými metódami počítania. Na prenos dát na svoje servery používa pripojenie IoT. Dáta sú potom sprístupnené ako otvorené dáta.

„Telraam je nesmierne nadšený z potenciálu nových zariadení S2 na podporu profesionálov v oblasti dopravy a mobility, ako aj občianskych aktivistov po celom svete,“ povedal Kris Vanherle, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Telraam.

„Na tomto upgrade nášho pôvodného zariadenia pracujeme už niekoľko rokov. Naším cieľom bolo vytvoriť zariadenie, ktoré bude atraktívne a užitočné, ale zároveň sa ľahko inštaluje a prevádzkuje, a to všetko pri poskytovaní spoľahlivých dát.“

Telraam tvrdí, že má približne 2 000 zariadení pôvodnej verzie 1 postavených na technológii Raspberry Pi, ktoré sú aktívne v 19 krajinách. K dnešnému dňu tieto zariadenia poskytli viac ako 26 miliónov hodín prevádzky. Nové sieťové nasadenia využijú S2 na úžitok zo širšieho rozsahu rozpoznávaných objektov a tiež zo vstavaného pripojenia LTE-M.

Podľa Telraamu rastie v Európe a USA dopyt po zariadení, ktoré dokáže jednoduchým, lacným a kvalitatívnym spôsobom zhromažďovať dáta na štúdium vzťahu medzi objemami vozidiel a rýchlosťou a merať prechod na aktívne cestovné režimy.

S2 je navrhnutý tak, aby bol riešením pre komplexné požiadavky na mobilitu miest a obcí, pričom kombinuje technológiu a zapojenie občanov.

„Nasadzujeme náš vlastný model umelej inteligencie na detekciu prevádzky, ktorý už má vysokú úroveň presnosti. Ale máme tiež možnosť pravidelne aktualizovať tento model na diaľku do každého zariadenia a pridávať ďalšie vylepšenia na riešenie nových scenárov a dopravných vzorov,“ dodal Dr. Péter Pápics, hlavný dátový vedec, Transport & Mobility Leuven.

Siete zariadení Telraam S2 majú vlastné riadiace panely navrhnuté tak, aby umožnili profesionálom mestskej mobility spravovať početné zariadenia a zapojiť viac užívateľov a dobrovoľníkov. Tieto zariadenia sú k dispozícii aj jednotlivým občanom pre zber dát o miestnej prevádzke, ktorí majú nárok na bezplatné pripojenie dotované Telraamom.

Zdroj: smartcitiesworld.net

Súvisiace príspevky

One Thought to “AI počítadlo prevádzky umožňuje občianske vedecké dátové projekty”

Leave a Comment