Glasgow inštaluje isty aktivované značenie pre zvýšenie bezpečnosti

cycle-activated electronic signage

Mestská rada v Glasgowe inštalovala na cestnej sieti elektronické značenie aktivovanej cyklistu, ktorá má znížiť počet konfliktov, najmä tam, kde sa cesty krížia s vedľajšími križovatkami alebo vjazdmi do budov.

Pilotný projekt ukázal zníženie percenta konfliktov medzi vodičmi a cyklistami na križovatke Berkeley Street a Claremont Street. Po úspešnom pilotnom projekte bolo značenie na základe pohybu na bicykli inštalované na viacerých miestach po celom meste.

Bezpečnostná iniciatíva

Výstražné LED diódy na solárnu energiu osvetľujú symbol bicykla, aby vodiča upozornili na prítomnosť cyklistov. Inštalácia značenia je kľúčovou bezpečnostnou iniciatívou, ktorej cieľom je minimalizovať pravdepodobnosť konfliktu medzi účastníkmi cestnej premávky, kde obmedzenie umiestnenia môže ovplyvniť zorné pole a zvýšiť potenciál vodičov vyjsť alebo odbočiť cez cestu cyklistov.

Rada čerpala zo svojich skúseností s používaním technológie inteligentných senzorov na presnú detekciu pohybu cyklistov a preskúmala možnosť inštalácie elektronického značenia aktivovaného cyklistom pre zvýšenie bezpečnosti na konkrétnych miestach cestnej siete.

Časť tejto vývojovej práce si vyžiadala zabezpečenie výnimky zo strany Transport Scotland na používanie elektronickej varianty štandardného značenia Cycle Route Ahead, čo z neho robí prvú dopravnú značku svojho typu v Spojenom kráľovstve.

„Chceme, aby ľudia považovali cyklistiku za dostupnú, bezpečnú a atraktívnu a ako každodenný spôsob dopravy a voľnočasovú aktivitu,“ povedal radný Angus Millar, organizátor dopravy a klímy. „Vytvorenie bezpečnejšieho cyklistického mesta je kľúčovým prvkom nášho Cyklistického plánu, v ktorom sme sa zaviazali zlepšiť bezpečnosť cyklistov poskytnutím lepšieho zázemia a podporou vzájomného rešpektu medzi všetkými účastníkmi ciest a chodníkov.”

„Náš projekt značenia aktivovaného cyklistu je inovatívne a ekologické riešenie, ktoré sa snaží uprednostňovať a chrániť zraniteľných účastníkov cestnej premávky a predchádzať kolíziám.”

“Iniciatívy, ako je táto, ktoré sa zameriavajú na zníženie potenciálnych nehôd na našej cestnej sieti, sú prínosom pre všetkých účastníkov cestnej premávky a podčiarkujú naše rozhodné odhodlanie urobiť z jazdy na bicykli príjemný a životaschopný spôsob dopravy.”

Počiatočné a následné inštalácie tohto typu značenia sú financované z grantu Cycling Walking Safer Routes z Transport Scotland, ktorý podporuje projekty týkajúce sa cyklistiky, chôdze alebo bezpečnosti cestnej premávky.

Zdroj: smartcitiesworld.net

Súvisiace príspevky

Leave a Comment