Počet vozidiel na vodík prekročí v roku 2027 milión

hydrogen vehicles research

Výskum spoločnosti Juniper odhaľuje, že sú stále životaschopnejšie alternatívou k batériovým elektrickým vozidlám, pričom hlavní výrobcovia automobilov do tohto sektora investujú.

Počet vodíkových vozidiel v prevádzke celosvetovo presiahne v roku 2027 jeden milión, z viac ako 60 000 v roku 2022. Podľa výskumu to predstavuje nárast o viac ako 1 500 percent.

Juniper Research definuje vodíkové vozidlá ako vozidlá, ktoré používajú vodíkové pohonné systémy ako svoje palivo. Chemická energia vodíka a kyslíka reaguje s palivovým článkom a premieňa energiu na elektrinu.

Alternatíva k elektromobilom

Výskum identifikoval vodíkové vozidlá ako stále životaschopnejšiu alternatívu k batériovým elektrickým vozidlám (BEV). Potenciál väčšieho dojazdu a rýchleho doplňovania paliva je v porovnaní s BEV priaznivý, čo znižuje obavy zákazníkov z vlastníctva BEV.

Juniper uviedol, že tieto pozitíva viedli k významným investíciám výrobcov automobilov, vrátane Hyundai, Toyota a BMW, a to sa v nasledujúcich piatich rokoch premietne do stále obľúbenejšieho a dostupnejšieho produktu.

Výskum predpovedá, že spotrebiteľský trh povedie v oblasti vodíkových vozidiel, pričom spotrebiteľské vozidlá budú v roku 2027 tvoriť viac ako 60 percent vodíkových vozidiel v prevádzke po celom svete.

Správa označila rodiacu sa fázu vývoja mnohých typov úžitkových vozidiel a vysoké priemerné náklady úžitkových vozidiel na vodíkový pohon, ktoré v roku 2022 celosvetovo presiahli 70 000 USD, ako kľúčové faktory obmedzujúce prijatie.

„Výrobcovia budú musieť urobiť vodíkové vozidlá dostupnejšie, aby sa stali životaschopnými pre vozové parky, ale väčší dojazd a vhodnosť pre ťažkú ​​nákladnú prepravu nakoniec povedie k rastu a úsporám z rozsahu,“ povedala spoluautorka výskumu Olivia Williams.

Okrem toho správa označila nízku dostupnosť palivovej infraštruktúry za kľúčovú výzvu pre širšie prijatie, ale zdôraznila investície ťažkého priemyslu ako kľúč k zníženiu týchto obáv v nasledujúcich piatich rokoch.

Správa odporúča, aby dodávatelia infraštruktúry poskytovali zelený vodík vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie, aby čo najlepšie využili obavy týkajúce sa životného prostredia, ktoré vedú k prijatiu alternatívnych palív.

Zdroj: smartcitiesworld.net

Súvisiace príspevky

Leave a Comment