Raši v Prahe: Štát využije všetky dostupné zdroje, aby mestám pomohol pri smart investíciách

Evropská chytrá a sdílená města

Vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši dnes na pracovnej návšteve v Prahe vystúpil na konferencii „Evropská chytrá a sdílená města“. Pred dvoma mesiacmi podpísal s českými partnermi memorandum o spolupráci v oblasti rozvoja inteligentných miest.

Ako vicepremiér Raši uviedol v príhovore, jednou z najčastejších otázok je oblasť financovania. „Využijeme všetky dostupné zdroje, aby sme mestám pomohli pri investíciách do rozumných a inteligentných technológií. Chceme pri tom využiť nielen fondy EÚ, ale hľadáme aj mechanizmy na podporu miest cez štátny rozpočet, finančné nástroje a komunitárne programy. Chceme využiť aj nástroje, ktoré ponúka Európska investičná banka či súkromní investori. Na základe uznesenia, ktoré prijala vláda, sú dnes na Slovensku vyhlasované takzvané „smart výzvy“. Cez tie budú môcť mestá, obce a regióny investovať finančné zdroje do inteligentných riešení,“ vyhlásil podpredseda vlády SR Richard Raši s tým, že podporené bude široké spektrum aktivít. Pôjde napríklad o zavádzanie WiFi zón s bezplatným pripojením na internet, prípravu nízkouhlíkových stratégií, vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine. Podpora bude smerovať aj na inteligentné riešenie parkovania pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj migráciu informačných systémov samosprávy do vytvoreného vládneho cloudu. Zároveň sa finalizuje príprava webovej platformy. Na nej mestá, obce aj verejnosť a podnikatelia nájdu informácie o možnostiach financovania smart aktivít, ako aj príklady dobrej praxe zo zahraničia a kontakty na zahraničné samosprávy, ochotné ponúknuť cenné know – how.

„Máme tiež v pláne zaviesť benchmark, vďaka ktorému bude možné porovnávať mestá a regióny tvoriace inteligentnú samosprávu. Aj tu vidíme priestor na spoluprácu, ak bude záujem českých partnerov o vytvorenie spoločného benchmarku,“ uzavrel vicepremiér, ktorému pribudne od nového roka do portfólia oblasť regionálneho rozvoja. Rozvoj a podporu inteligentných miest a regiónov preto považuje za jednu zo svojich hlavných priorít.

Zdroj: www.touchit.sk

Súvisiace príspevky

Leave a Comment