Projekty dvoch spoločností z iniciatívy Chcem smart mesto podporí Ministerstvo hospodárstva SR

CHCEM SMART MESTO

Šesť slovenských miest počas leta reagovalo na iniciatívu Chcem smart mesto, ktorá v priebehu mája a júna 2018 oslovila všetky slovenské mestá s možnosťou spolupráce pri žiadosti o podporu pri vypracovaní štúdie v súvislosti s Výzvou na podporu projektov smart city vyhlásenou MH SR.

Spoločnosti združené v iniciatíve Chcem smart mesto mestám pomohli s definovaním ich kľúčových problematických oblastí a s pochopením benefitov, ktoré jednotlivé riešenia prinášajú. Spoločnosti SEAK a Alam s partnermi napokon podali žiadosť o podporu pri nasadení ich smart city riešení v mestách Banská Bystrica, Dolný Kubín, Trnava a Trenčín. Finančnú podporu na ich realizáciu Ministerstvo hospodárstva schválilo trom z nich.

Banská Bystrica, Dolný Kubín a Trnava
Finančná podpora pokryje náklady potrebné na vypracovanie štúdie a pilotnú prevádzku projektov. Spoločnosť SEAK s technológiami pre smart osvetlenie, nabíjanie a meteostanice bude svoje riešenie nasadzovať v Banskej Bystrici a Dolnom Kubíne. Pri vypracovaní štúdie počítajú s 3 realizačnými variantmi: prvý z nich umožní projekt nasadiť bez akejkoľvek finančnej účasti mesta. Druhý a tretí variant budú zahŕňať širšie pokrytie a ich realizácia bude podmienená finančnou spoluúčasťou mesta:

„Nesmierne nás teší, že náš projekt získal spomedzi všetkých prihlásených najvyššie hodnotenie odborných posudzovateľov. Veríme, že ako do Banskej Bystrice, tak aj do Dolného Kubína naše riešenia prinesú praktické prínosy pre ich občanov. Nové inteligentné lampy, meteostanice aj nabíjačky elektromobilov bude mesto spravovať integrovane v prehľadnom systéme Invipo, ktorý poskytuje vybrané informácie aj priamo občanom mesta,“ priblížil benefity riešenia riaditeľ spoločnosti SEAK Energetics, Heliodor Macko.

Mesto Banská Bystrica svoju víziu inteligentného mesta zameriava predovšetkým na občanov: „V meste sme v ostatnom období zlepšili a hlavne zjednodušili interakciu obyvateľov s mestom, pripravujeme nové webové stránky s unikátnou funkcionalitou. Pilotný projekt modernizácie verejného osvetlenia s inteligentným riadením, nabíjacími stanicami pre elektro dopravné prostriedky a novými meteostanicami zastrešenými integračnou platformou nám poskytne technológie, ktoré uľahčia a spríjemnia život ľudom. To by malo byt cieľom každej smart iniciatívy,“ vyjadril sa primátor Banskej Bystrice, Ján Nosko.

Spoločnosť Alam (rovnako ako SEAK člen iniciatívy Chcem smart mesto) podala žiadosť o podporu nasadenia svojich riešení v Trenčíne a Trnave. Hoci projekty spoločnosti splnili podmienky v oboch mestách, Ministerstvo schválilo nasadenie riešenia len v Trnave, nakoľko mestu Trenčín už bol schválený iný smart city projekt a podpora z Výzvy bola limitovaná výlučne na jeden projekt v rámci mesta.

„Mesto Trnava malo prioritne záujem o podporu v oblasti dopravy a enviro tematike. Spoločnosť Alam sa preto rozhodla prostredníctvom svojej aplikácie Invipo sprístupniť obyvateľom Trnavy výsledky monitoringu ôsmich meteostaníc umiestnených v rôznych častiach mesta, ktoré budú zobrazovať sledované hodnoty teploty, vlhkosti, tlaku, svetelnosti, úrovne CO2, pevných častíc a hluku. Občania tak budú mať popri dátach z dopravy poruke informácie aj o aktuálnej zdravotnej nezávadnosti pohybu v jednotlivých častiach mesta,“ vyjadril sa Martin Noskovič, zástupca spoločnosti Alam pre Smart City.

Do systému totiž súčasne pripoja aj informácie, ktorými už mesto aktuálne disponuje – a to z križovatiek mesta, zo systému monitorujúceho hustotu dopravnej situácie a informácie o zaplnení odpadových kontajnerov, ktoré v meste monitoruje prostredníctvom riešenia Sensoneo.

Dotácia Ministerstva umožní realizáciu tohto projektu bez akejkoľvek finančnej účasti mesta počas dvoch rokov. Pokiaľ sa projekt osvedčí, po uplynutí tejto doby bude možné v projekte pokračovať za finančnej účasti mesta a do systému pripojiť aj ďalšie zariadenia – ako napríklad informácie v súvislosti so zdieľaním bicyklov, verejné osvetlenie, parkovanie a ďalšie).

MH SR podporí vypracovanie štúdií a pilotné smart city projekty v 10 mestách
Okrem vyššie spomínaných miest Ministerstvo hospodárstva podporí nasadenie projektov aj v Hlohovci, Trenčíne, Banskej Štiavnici, Poprade, Nitre, Bratislave a v Senci. Do Výzvy sa prihlásilo 23 projektov, ktoré sa týkali predovšetkým oblastí ako je verejné osvetlenie, využitie dát, doprava, či logistika. Na výzvu zareagovali takmer všetky krajské mestá vrátane tých menších ako napríklad Poprad, Banská Štiavnica, Michalovce, Hlohovec či Senec. Z predložených žiadostí je cítiť progres v prístupe miest k spolupráci s podnikmi a v mnohých prípadoch tento progres smeruje k efektívnejšiemu riadeniu a rozhodovaniu samospráv. Samotný schvaľovací proces bol nastavený tak, aby boli podporené tie najlepšie projekty z pohľadu odborného hodnotenia a súčasne podporené projekty pokrývali čo najviac spolupracujúcich miest na celom území Slovenska:

„Motiváciou bola rozhodne naša odvaha posúvať veci k lepšiemu a snaha učiť sa. V momente, ako sme si uvedomili, že rozvoj akéhokoľvek regiónu je závislý najmä na ekonomických aktivitách, ktoré v ňom prebiehajú, sme vypracovali koncept postavený na identifikácii takých inovatívnych riešení, ktoré by nemuseli končiť iba v tradičnom „odberateľskom“ segmente, ktorým je priemysel, ale boli by využiteľné aj pre mestá a občanov. Čerpali sme zo skúseností samotných podnikateľov ako aj zo skúsenosti zo zahraničia. Vo výsledku sme mali konkrétnu predstavu ako k tejto téme pristúpiť a na základe toho sme vypracovali prvý podporný mechanizmus priamo zo štátneho rozpočtu,“ objasnila motiváciu Ministerstva Miriam Letašiová, generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií, a pokračuje: „V rámci ďalšej podpory by sme predovšetkým radi dôsledne vyhodnotili efektívnosť jednotlivých podporených projektov a na základe toho v budúcnosti prispôsobili podmienky poskytovania dotácií tak, aby bol pre žiadateľov čo najprospešnejší. Aby bolo možné Smart City agendu naplno zaviesť do všetkých slovenských miest a obcí, je potrebné predovšetkým vytvoriť vhodné prostredie a podmienky. Tie plánujeme pripraviť v spolupráci s relevantnými partnermi formou konkrétnych opatrení v rámci Akčného plánu inteligentných miest.“

Iniciatívu Chcem smart mesto založili slovenské technologické spoločnosti Sygic, Sensoneo, Seak, GoSpace Tech, ALAM a MycroftMind ako platformu na podporu zavádzania inovatívnych riešení do slovenských miest.

Zdroj: www.touchit.sk

Súvisiace príspevky

Leave a Comment