Metro On Line: Internet vecí ako budúcnosť inteligentných miest

Metro On Line IOT

Ekológia a moderné technológie zmenia spôsob života v mestách. Na dôležitosť prepojenia týchto tém upozornili poprední špecialisti zo Slovenska i zahraničia, ktorí prezentovali svoje idey na najväčšej eco-tech konferencii svojho druhu na Slovensku – Metro ON Line 2018 v Poprade, ktorej generálnymi partnermi sú Slovanet a Excalibur. Počas 5 dní plných prednášok a panelových diskusií sa odborníci, ale aj verejnosť a študenti dozvedeli, ako budeme budovať inteligentné mestá s ohľadom na ochranu osobnosti človeka a ekologickosť riešení. Na konferencii vystúpilo 100 spíkrov, účastníkov diskusií a expertov a celkovo sa podujatia zúčastnilo viac ako 1000 návštevníkov.

konference Metro On Line 2018Na témy moderných technologických riešení, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života v slovenských mestách, reagovali aj poprední predstavitelia a zástupcovia telekomunikačných operátorov a prevádzkovateľov sietí či televízií, ako aj zástupcovia samospráv a startupov, ktoré sa venujú okrem iného aj témam ekológie. Reč bola o riešení problémov pomocou decentralizovanej technológie blockchain, ktorá sa pomaly stáva súčasťou telekomunikačných a IT sietí, ktoré využívame denne. Cieľom konferencie Metro ON Line bola aj podpora vzdelávania, motivácie mladých ľudí a ich aktívne zapojenie do spoločenských výziev pomocou inovatívnych nápadov.

Moderné riešenia spoločenských problémov

Spoločensky dôležité boli diskusie o hľadaní inteligentných riešení pre bežné problémy občanov slovenských miest. Konferencia Metro On Line poukázala na to, že smart mesto nie je len mesto plné technológií, ale na prvom mieste má byť spokojnosť ľudí, ktorí v ňom žijú. Niekedy stačí myšlienka a motivácia jedného človeka, ktorý vďaka dobrému nápadu od základu zmení život v komunite. Takýmto príkladom bola i prednáška Ladislava Kossára, ktorý pravidelne reční aj v zahraničí o témach integrácie detí z detského domova do spoločnosti. Vladimír Ledecký, starosta obce Spišský Hrhov, hovoril o integrácii rómskej komunity zodpovedným a motivačným prístupom, pričom prezentoval úspešné výsledky práce v rámci obce. Jozef Griač zo spoločnosti Imobilio predstavil v emotívnej prezentácii iniciatívu Prvá kvapka. Ide o jedinečný projekt so zameraním na spoločensky prospešnú tému, ktorou je šetrenie vody a zároveň zapája ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom občianskeho združenie Imobilio.

„Na Slovensku máme skvelých odborníkov, technológov, ochranárov, filantropov a šikovných ľudí s úžasnými myšlienkami, ktorých realizované projekty mnohokrát prekračujú tie najodvážnejšie vízie. Slovenské mená ako Peter Hámor, Katarína Linczényiová, Erik Baláž, Ján Telensky, Ladislav Kossár či spoločnosti ako Sensoneo, DECENT, Excalibur, Imobilio, Citadelo svojimi aktivitami, ich dosahom a prospešnou činnosťou dokazujú, že slovenské technológie a nápady sú na svetovej úrovni. Ako najsilnejší moment celej konferencie vnímam najmä sociálnu inklúziu a environmentálny rozmer podujatia,“ povedal Ján Michlík, organizátor konferencie Metro On Line.

Internet vecí ako budúcnosť inteligentných miest

Významnou témou bol aj Internet vecí (IoT), ktorý prepojí domáce spotrebiče s mestskými sieťami a umožní lepšie monitorovanie obydlí. Výsledkom budú aj moderné služby, ktoré pomôžu obyvateľom ovládať ich domácnosť na diaľku. IoT však využijú aj mestá, ktoré vďaka systému komplexných snímačov a systémov budú vedieť napríklad efektívnejšie vykonávať komunálne služby, riadiť križovatky alebo šetriť energiu pri osvetľovaní verejných priestranstiev.

O rozvoji inteligentných mestských systémov pojednávali aj zástupcovia platformy Slovak Smart City Cluster (SSCC), ktorá združuje slovenské inteligentné mestá a hodnotí praktické využitie návrhov startupov či zahraničných inovátorov. Medzinárodná účasť zahraničných clustrov na konferencii Metro ON Line vyústila k iniciatíve spolupráce a podpory medzi krajinami V4 pri kreovaní a realizácii smart city riešení. Zástupcovia Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska spoluprácu potvrdili podpísaním iniciatívy smerujúcej k memorandu medzinárodných clustrov o ich vzájomnej spolupráci.

Mesto Poprad a najväčšie mesto severného Fínska Oulu na konferencii Metro ON Line predstavili reálne výsledky svojej spolupráce pri projekte budovania Smart City riešení. Za podpory Prešovského kraja ale nápady na rozširovanie inteligentných riešení prezentovali aj ďalšie slovenské mestá, medzi ktoré patria Prešov, Kežmarok, Kláštor pod Znievom, Spišský Hrhov.

Časť finančného výťažku z konferencie Metro ON Line poputuje na ochranu prírody a študentskému inkubátoru nápadov (f)ITcubator. Dotácia má napomôcť študentom pri tvorbe inovatívnych technológií s dopadom na lepší spoločenský život, ale aj ďalším projektom, ktoré vo (f)ITcubatore dostali svoju šancu.

Všetky dôležité informácie a výstupy z konferencie Metro ON Line nájdete na webe www.metroonline.sk.

Foto – (c) Peter Stas

Súvisiace príspevky

Leave a Comment