Inteligentná budova 2018

green-building

Inteligentná budova znamená pre každého čosi iné. Pre ekológa je stavbou s najnižším vplyvom na životné prostredie, v očiach developera stojí čo najmenej, stavbár chce stavať jednoducho, energetik vyrábať vlastnú energiu, lekár v nej hľadá zdravé prostredie, bezpečnostný technik dobrú ochranu, poisťovňa zabezpečenie a farmár by na nej najradšej dopestoval zeleninu pre celé osadenstvo… Konferencia sa pozrie na inteligentné budovy z rozličných uhlov pohľadu, pričom zjednocujúcim prvkom bude udržateľnosť. Zaobídu sa dnešné budovy bez technológií a najmodernejších smart riešení? Ako ich využiť a doladiť celok tak, aby poskytoval kvalitné (zdravé, komfortné a bezpečné) prostredie pri minimálnej spotrebe zdrojov a pri čo najmenšom vplyve na životné prostredie?

Architekti majú jasno
Každý architekt potvrdí, že „inteligencia“ budovy je uložená v jej návrhu – v orientácii, dispozičnom riešení, zvolenom plášti, stavebných materiáloch… Dobrý návrh je prirodzene udržateľný a zlému riešeniu nepomôže ani špičková technológia. Architekti sa však neraz ocitnú v situácii, keď nie je možné využiť technický potenciál architektonického tvaroslovia. Ako riešia konflikty rôznych požiadaviek, predovšetkým v mestách s hustou zástavbou? Dokážu pritom pomôcť technológie?

A čo developeri?
Čo pre developera znamená inteligentná budova? Naozaj pozerajú len na náklady pri výstavbe a následnej prevádzke bez ohľadu na architektonickú hodnotu budovy, kvalitné vnútorné prostredie a pohodu pre používateľov? Ako sa líši prístup k inteligencii administratívnych a rezidenčných budov? Podľa akých metodík rátajú a vyčísľujú prvky inteligentnej a udržateľnej stavby z ekonomického hľadiska? A ako vníma pojem inteligentná budova používateľ?

Služby a manažment
Ak majú odborníci na facility manažment možnosť vstúpiť už do projektu budovy, dokážu ovplyvniť až 80 percent budúcich prevádzkových nákladov. Facility manažment už zďaleka nie je len údržba, ale predovšetkým správa budovy, plánovanie využitia jej priestorov, ich flexibilita, kontrola prevádzkových výdavkov, analýza spotreby energií, sledovanie stavu budovy a jej súčastí. Aké osvedčené nástroje vedú k efektívnemu manažmentu budovy počas celého jej životného cyklu?

Pomoc technológií
Tepelnú pohodu dokáže poskytnúť budova pri správnom návrhu aj bez zložitejšej techniky. Kvalitné naplnenie ďalších parametrov sa však bez technologickej pomoci nezaobíde. Vo veľkých budovách treba riadiť vlhkosť, výmenu vzduchu, osvetlenie… Inteligentné požiarne systémy zvyšujú bezpečnosť, kamerové a zabezpečovacie prvky s diaľkovým dohľadom či prístupom cez internet alebo mobilné aplikácie ochránia majetok.

O tri roky len zelené
Až 90 percent všetkej spotreby energie v dnešných bežných budovách pochádza z externých zdrojov. Nie div, že sú najväčším konzumentom zdrojov a zároveň najväčším znečisťovateľom planéty – globálne míňajú 70 percent vyrobenej elektrickej energie, 12 percent vody, produkujú tretinu všetkých emisií skleníkových plynov. Energetická náročnosť je dôležitou súčasťou udržateľnosti. Európska únia preto zaviazala členské štáty, aby po roku 2020 stavali všetky novostavby s takmer nulovou spotrebou energie. Čo to bude znamenať na Slovensku?

Miesto:

Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava
Hviezdoslavovo nam.3
811 02 Bratislava
Slovakia

Základný účastnícky poplatok: 199 € (bez DPH)

20. marec 2018

Zdroj: www.etrend.sk

Súvisiace príspevky

Leave a Comment