Wejo spúšťa inteligentné dopravné riešenie v reálnom čase

Wejo road safety

Wejo Group predstavila Wejo RTTI, riešenie dopravného spravodajstva v reálnom čase, ktorého cieľom je poskytnúť kritické poznatky, ktoré pomôžu zlepšiť bezpečnosť na cestných sieťach.

Dáta RTTI sú dodávané prostredníctvom aktuálneho a holistického pohľadu na dopravné podmienky a bezpečnostné incidenty na cestách pomocou agregovaných dát odvodených z miliónov pripojených vozidiel.

Vplyv v reálnom svete

Podľa Wejo tento náhľad umožňuje reálny dopad na bezpečnosť cestnej premávky a dopravné zápchy v rámci komunity pomocou ľahko dostupných dopravných dát v reálnom čase.

Riešenie je zamerané na verejné agentúry, stavebné firmy, poskytovateľov máp a navigácií a logistické spoločnosti.

Riešenie Wejo RTTI ponúka niekoľko funkcií, vrátane ultranízkej latencie, vysoko granulárnych aktualizácií prevádzky a presných dopravných udalostí, rovnako ako rýchlosti a jazdnej doby na cestách v reálnom čase. Táto služba umožňuje rýchlu detekciu meniacich sa dopravných podmienok, identifikáciu uzávierok a neočakávaných spomaľovacích situácií a pomáha tak nepredvídateľnému stať sa lepšie zvládnuteľným, uvádza Wejo.

Wejo RTTI, vytvorený pre každého vývojára alebo poskytovateľa služieb mobility, ktorý chce do svojich riešení integrovať prevádzku v reálnom čase, je dostupný prostredníctvom rozhrania API a môže pomôcť aplikáciám na zdieľanie áut/jazd, logistickým spoločnostiam a ďalším spoločnostiam z oblasti ekonomiky zlepšiť odhadovaný čas príchodu . Umožňuje tiež možnosť implementovať dynamické spoplatnenie kongescií na trasách, na mýtnom av parkovacích štruktúrach.

Viditeľnosť dopravných dát v reálnom čase umožňuje užívateľom proaktívne odporúčať bezpečnostné zlepšenie cestným sieťam, identifikovať vzorce dopravných zápch v mestách, ako k nim dochádza, a prijímať rozhodnutia na základe presných inteligentných agregovaných dát v reálnom čase. Používatelia môžu posúdiť jeden z najlepších prístupov pre budúce plánovanie a vykonať okamžité zmeny.

Riešenie tiež poskytuje presné poznatky bez ľudského zásahu, čím odstraňuje akékoľvek skreslenie výskumu, tvrdí Wejo. Praktické poznatky odvodené z riešenia je možné použiť na zmiernenie rizík a zvýšenie bezpečnosti.

Vďaka prístupu k inteligentným agregovaným dátam v reálnom čase odvodeným priamo z miliónov pripojených vozidiel môžu užívatelia znížiť závislosť na potrebe zariadení v teréne, ako sú senzory a kamery, a skrátiť čas strávený analýzou viacerých zdrojov dopravných dát pri hľadaní odpovedí. Umožňuje tiež používateľom získať prístup k zobrazeniu ciest, diaľnic a verejnej infraštruktúry v reálnom čase – nielen tam, kde sú umiestnené senzory, kamery a terénne zariadenia.

Zdroj: smartcitiesworld.net

Súvisiace príspevky

Leave a Comment