Elektrická a autonómna – taká je budúcnosť doručovania zásielok „last mile delivery”

EZ-FLEX

Kamenné predajne rôzneho typu sa počas vyhlásenia pandémie uzavreli. Obyvatelia Slovenska mali strach z potenciálnej nákazy. Zdržiavali sa väčšinou doma. Nakupovanie tovarov a potravín na internete získalo práve počas výnimočného stavu na popularite. Viacerým z nás ukázalo cestu nielen pohodlného, ale najmä bezpečného nakupovania.

Spôsob doručovania donášok má veľký význam pre kvalitu života obyvateľov miest a životné prostredie, pretože práve mestské dodávky tvoria 30% emisií skleníkových plynov. Podľa vízie Renault bude budúce doručovanie uskutočňované pomocou elektrických, autonómnych a inteligentných automobilov.

Až jedna pätina nákladov celého dodávateľského reťazca je určená finálnemu klientovi, odberateľovi („last mile delivery“). Okrem toho mestské doručovanie predstavuje asi 20 % dopravy a 30 % emisií skleníkových plynov. V súčasnosti môže byť tento podiel vďaka zvýšenej popularite online nakupovania ešte výraznejší.

Okrem toho sa predpokladá, že do roku 2050 sa objem nákladnej dopravy strojnásobí. Preto sú potrebné nové spôsoby doručovania – ekologické a efektívne! Renault vidí riešenie vo využití elektrických, autonómnych a inteligentných dopravných prostriedkoch.

EZ-FLEX – dodávka pre tzv. „Last mile delivery“

EZ-FLEX je experimentálna dodávka, ideálna pre doručovaie v meste, koncovému odberateľovi. Dôvodom je okrem iného optimálny pomer vonkajších rozmerov k ložnej ploche: rozmery 3,86 m, šírka 1,65 ma výška 1,88 m umožňujú vstup na akékoľvek parkovisko. EZ-FLEX má zároveň pôsobivú nosnosť 3 m3. Vozidlo je tiež mimoriadne ovládateľné: polomer otáčania je iba 4,5 m.

Priemerný denný nájazd doručovacích vozidiel v meste je 50 km. Dojazd plne elektrického EZ-FLEX je 100 km, čo z neho robí ideálny elektromobil na tento účel. EZ-FLEX má tiež moderné a plne integrované rozhranie so smartfónom.

EZ-FLEX v praxi
Dvanásť vozidiel Renault EZ-FLEX je v súčasnosti zapojených do inovatívneho experimentu. Boli sprístupnené podnikateľom, dodávateľom a mestským a obecným úradom v rúznych častiach Európy. Zhromažďujú sa údaje ako: informácie GPS, počet najazdených kilometrov, dojazd, použitie dverí a batožinového priestoru, vývoj zmeny rýchlosti a zastavení. Počas dvojročného experimentu budú naviac dopytovaní aj vodiči používajúci vozidlo.

Vďaka angažovanosti používateľov a testom v reálnych podmienkach na cestách, sa Renault bude môcť dozvedieť viac o špecifikách denných dodávok, čo umožní navrhnúť automobily, ktoré budú v budúcnosti ešte vhodnejšie pre mestskú logistiku.

EZ-PRO: robotické dodávkové vozidlo pod dohľadom
V súlade s víziou Renault sa v budúcnosti mestské dodávky budú zakladať na použití autonómnych automobilov, hoci človek zostane kľúčovým článkom v dodávateľskom reťazci. Túto víziu predstavuje koncepčné riešenie EZ-PRO, ktoré zahŕňa autonómne, inteligentné a zdieľané elektrické robotické body, ktoré zvládajú dodávky do „posledného kilometra“.

EZ-PRO pozostáva z dvoch rôznych častí:

  • Samostatným vodcom, ktorý je schopný doručenia a je vybavený dispečerskou stanicou.
  • Vozidlami, ktoré nemajú miesto pre vodiča. Pohybujú sa samostatne za vodcom v zostave až do miesta doručenia.

EZ-PRO poskytuje novú úlohu osobe zodpovednej za proces doručovania. Namiesto vodiča sa stáva dispečerom, ktorý z mobilného pracoviska organizuje a dohliada na dodávku celého vozového parku. Prevádzkovateľ dodávky, ktorý je oslobodený od zodpovednosti za správu a plánovanie trasy, môže zabezpečiť efektívne a personalizované služby, napríklad v prípade osobne dodávaných luxusných potravín alebo citlivých predmetov.

Zdieľané dodávkové vozidlá
Koncept EZ-PRO predpokladá zdieľanie. Zostava robotických vagónov, ktoré sú riadené rovnakým logistickým operátorom, môže prepravovať rôzne tovary. Robot-pod môže vykonať niekoľko dodávok od jedného online obchodu a potom od druhého. Tento typ zdieľania pomáha maximalizovať efektívnosť a znižovať náklady.

Súvisiace príspevky

Leave a Comment