Inteligentné autá si pomáhajú. Sú tak pozornejšie aj bezpečnejšie

smart-cars-duo

Dva inteligentné automobily sú viac ako jeden. Aj čo sa týka bezpečnosti.

Skombinovanie dát zbieraných senzormi dvoch „inteligentných“ áut prinieslo lepší prehľad a premávke, kvalitnejšiu situačnú pozornosť a celkove vyššiu bezpečnosť jazdy.

Oznámil to tím z Federálnej polytechniky (EPFL) v Lausanne (Švajčiarsko). O veci informoval aj ich web.

Keď sa volant k volantu vinie…
Elektronika inteligentných áut získava informácie z kamier a lidarových senzorov, ktoré dopĺňa z navigačných a mapových systémov. Spomenutí vedci ukázali, že spoľahlivosť a odolnosť voči chybám rastie, ak sa skombinujú údaje z viacerých vozidiel.

Ako model im poslúžila napríklad situácia, keď má vodič zakrytý výhľad dopredu, lebo jazdí za iným autom. Pomocou simulátorov a skúšok priamo na cestách následne vyvinuli ľahko prispôsobivý softvér pre zosieťovanie inteligentných vozidiel, umožňujúci ich kooperáciu.

LIDAR (Light Imaging, Detection, And, Ranging) určuje vzdialenosti ožiarením cieľa laserovým impulzom a analýzou výsledného odrazu. Zo zistených podrobností počítač vytvorí aj 3D obraz cieľa.

Metóda sa široko využíva najmä pri mapovaní s vysokým rozlíšením. Ale aj pri riadení a navigácii. Vrátane autonómnych vozidiel.
…tak sa dielo podarí
„Vývoj inteligentných áut sa dnes sústreďuje na dve hlavné otázky, úroveň autonómie a úroveň kooperácie,“ konštatoval Alcherio Martinoli. Upozornil však, že druhej z nich by automobilový priemysel mal venovať podstatne viac pozornosti ako doteraz.

Milos Vasic vyvinul potrebné takzvané kooperatívne percepčné algoritmy, ktoré rozširujú situačnú pozornosť inteligentného vozidla. Základom je zmiešanie údajov z palubných senzorov s údajmi od kooperujúcich vozidiel v blízkom okolí aktuálneho miesta jazdy.

Koordinované predbiehanie
Počítačový asistent auta vyrieši napríklad predbiehanie na dvojpruhovej ceste. Systém určí riziká, ako pravdepodobnosť, že v protismere sa objaví iné auto, zohľadní rýchlosti a vypočíta dĺžku dráhy potrebnú na predbehnutie i vzdialenosť k prípadnému autu v protismere.

Výraz kooperatívny tu znamená, že inteligentné auto dokáže skombinovať vlastné údaje s údajmi ďalšieho vozidla, napríklad predbiehaného, ktoré má lepší výhľad dopredu. Takto sa dá dospieť k bezpečnému rozhodnutiu, či v danej chvíli predbiehať, alebo nie. „Kooperatívna percepcia robí predbiehanie bezpečnejším a plynulejším,“ povedal Milos Vasic.

Testy – simulované aj v reáli
Výskumníci najprv vykonali rozsiahle skúšky asistenčného systému v rôznych scenároch na simulátore. S prítomnosťou kooperujúcich vozidiel v blízkosti, i bez nej. Pre skúšky v reáli následne upravili dve elektrické autá Citroen C-zero dodané priamo výrobcom.

Vybavili ich kamerou Mobileye, presným lokalizačným systémom, routerom pre Wi-Fi komunikáciu, výkonným počítačom a externou batériou pre napájanie všetkého. „Tým sa z nich ešte nestali autonómne autá, ale urobili sme ich inteligentné, pričom sme využili len štandardné komerčné súčiastky,“ vysvetlil Alcherio Martinoli.

Problém zdvojeného chodca
Pri kombinovaní údajov z oboch vozidiel však vznikol problém relatívnej lokalizácie: bolo treba, aby autá presne poznali svoje vzájomné polohy i svoje polohy voči iným objektom v okolí. Jednotlivý chodec sa nesmel obom vozidlám zobrazovať na rôznych miestach.

Pomocou údajov z lidarových senzorov a kamier sa podarilo opraviť chyby a spresniť navigáciu, ako aj správne nastaviť algoritmy. Pravdaže, všetky dáta bolo treba spracovávať v reálnom čase, za jazdy oboch vozidiel. Pri ďalších testoch už výskumníci použijú viac ako dve vozidlá, ktoré sa navyše budú pohybovať v zložitejšej cestnej infraštruktúre.

Na čo všetko sa to zíde
Cieľom nie je „iba“ zvýšiť bezpečnosť a pohodlie jazdy. Podobné kooperatívne siete napokon poslúžia aj na optimalizáciu trasy vozidla, úsporu energie a zlepšenie dopravných tokov.

Je tu ale celý rad nevyriešených otázok. V prvom rade zodpovednosť pri nehode. Aktuálne sa týka vodiča, vlastníka vozidla, výrobcu vozidla a autora či dodávateľa softvéru. Pri autách, ktoré sú inteligentné a navyše kooperujú, to bude ešte oveľa zložitejšie.

„Vyriešenia takých otázok zohrá kľúčovú úlohu v tom, kedy budú na cestách v bežnej premávke plne akceptované autonómne vozidlá,“ uzavrel Alcherio Martinoli.

Zdroj: www.zive.sk

Súvisiace príspevky

Leave a Comment